Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Jongerenraad Going4Altena

De jongerenraad Going4Altena is een volwaardig adviesorgaan van de gemeenteraad en behartigt de belangen van jongeren in de gemeente.. De jongerenraad adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen waar jongeren mee te maken hebben. Going4Altena bestaat uit circa 20 jongeren in de leeftijd van 13 tot 23 jaar.

Wil je meer weten over de jongerenraad? Of heb je interesse om lid te worden? Kijk op: https://jongerenraadaltena.wordpress.com/ of volg de raad op Facebook (jongerenraad going4altena).