Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder
Komborden

Inwoners die belangstelling hebben voor een oud kombord kunnen zich inschrijven.

Participatie van inwoners staat hoog in het vaandel bij de gemeente Altena. Voor het sociaal-maatschappelijk beleid wordt hiervoor een brede...

Op 19 februari zijn er de Altenatafels. Aan de Altenatafels bereidt de raad onderwerpen voor die later aan bod komen tijdens een raadsvergadering.