Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder
College

Dinsdagavond 22 januari zijn tijdens een extra raadsvergadering vier wethouders voorgedragen en beëdigd.

bestuursakkoord

Samen met de niet-coalitiepartijen willen we de opgaven voor de komende periode ter hand nemen. Er zijn grote uitdagingen op het gebied van...

Gemeenteraad Altena

Dinsdag 22 januari vindt een extra raadsvergadering plaats. Het nieuwe college wordt dan benoemd en de raad bespreekt het bestuursakkoord. De...