Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Je kunt te maken krijgen met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) wanneer je een omgevingsvergunning hebt aangevraagd. Je kunt ook te maken krijgen met de CRK wanneer mensen in je buurt gaan bouwen of verbouwen en jij je zorgen maakt of hun plannen passen in de omgeving.

De CRK bekijkt of een bouwproject of bouwplan voldoende kwaliteit heeft en past in de omgeving door het te toetsen aan de criteria die staan in de welstandsnota.

De CRK adviseert ook over monumenten, stedelijke ontwikkeling en openbare ruimte.

Kan ik een vergadering van de CRK bijwonen?

Ja, dat kan. De vergaderingen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn openbaar. De vergaderingen zijn tussen 09:30 en 12:00 uur in het gemeentehuis in Almkerk. 

De vergaderdata tot medio 2020 zijn:

 • vrijdag 20 december
 • vrijdag 10 januari
 • vrijdag 24 januari
 • vrijdag 7 februari
 • vrijdag 21 februari
 • vrijdag 6 maart
 • vrijdag 20 maart
 • vrijdag 3 april
 • vrijdag 17 april
 • vrijdag 1 mei
 • vrijdag 15 mei
 • vrijdag 29 mei
 • vrijdag 12 juni
 • vrijdag 26 juni