Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Werkzaamheden

Wegwerkzaamheden

Tot en met 28 februari herstraatwerkzaamheden

A27

De overeenkomsten voor het verleggen van kabels en leidingen langs de A27 zijn ondertekend. Dat betekent dat de netbeheerders kunnen starten met hun...