Gemeente Altena: Nieuwsberichten Het laatste nieuws van de gemeente Altena nl Gemeente Altena Mon, 25 Mar 2019 12:44:14 +0100 Mon, 25 Mar 2019 12:44:14 +0100 news-53 Fri, 22 Mar 2019 09:41:57 +0100 De ambtsketen van Altena ook een beetje van u? https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/de-ambtsketen-van-altena-ook-een-beetje-van-u.html De gemeente Altena gaat een ambtsketen laten maken die de burgemeester draagt bij officiële gelegenheden. Meerdere ontwerpers uit Altena worden gevraagd om een ontwerp in te dienen, dat past bij onze mooie gemeente. Een van de ontwerpen wordt dan dit voorjaar ook echt uitgevoerd. Ook inwoners kunnen een bijdrage leveren aan de ambtsketen. In dit artikel leest u hoe dat kan.

De ambtsketen kan ook een beetje van u worden

De keten kan een beetje van alle inwoners van Altena worden, want iedereen uit Altena kan iets van zilver dat thuis ongebruikt in de kast ligt schenken aan de ambtsketen. Het kan gaan om een theelepeltje, een vingerhoed, een onderdeel van een zilveren voorwerpje dat stuk is, een munt: alles van zilver kan onderdeel worden van de ambtsketen. Het zilver wordt omgesmolten en verwerkt in de keten.

Zilver schenken voor de ambtsketen kan van 8 tot en met 30 april bij de balie van het gemeentehuis in Almkerk

U bent van harte welkom op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur en daarnaast ook op dinsdag- en donderdagavond tot 20.00 uur. Het adres van het gemeentehuis is Sportlaan 170 in Almkerk. U hoeft geen afspraak te maken.

Bent u niet in de gelegenheid om naar het gemeentehuis te komen? Bel ons dan via 0183-516100 en samen zoeken we een alternatief.

Iedere schenker ontvangt een certificaat van deelname

Iedereen die naam en adres vermeldt bij de schenking, krijgt een certificaat van deelname toegestuurd, ondertekend door de burgemeester. Daarom vragen wij u om het zilver dat u schenkt in te pakken en uw naam en adres te vermelden. De gemeente vindt het ook heel waardevol als u iets wilt opschrijven over het voorwerp dat u schenkt.

Er komt een speciale bijeenkomst voor alle schenkers om samen het resultaat te bewonderen

Burgemeester Fränzel nodigt alle schenkers persoonlijk uit om als eersten de ambtsketen te komen bekijken. Dat gebeurt als alles volgens plan verloopt eind juni 2019 in het gemeentehuis van Altena.

Om deelnemers uit te kunnen nodigen, hebben wij wel uw naam en adres nodig.

 

 

 

]]>
Homepage publicatie
news-52 Thu, 21 Mar 2019 11:31:48 +0100 Wijk Den Doorn in Almkerk bijna klaar https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/wijk-den-doorn-in-almkerk-bijna-klaar.html De weg is opgebroken tot 12 april. Nog even overlast maar binnenkort is dat verleden tijd! Wie in Den Doorn woont of door de wijk komt voor de bioscoop, sport, bank of gemeentehuis is het gewend: een bouwweg met hobbels, gaten en zand slingert zich vanaf de rotonde bij Hollywoud richting de sportvelden.

Laatste lantaarnpalen en bomen

Binnenkort is dat verleden tijd als de laatste lantaarnpalen en planten zijn gezet, en de bouwwagens na 6 jaar uit de wijk verdwijnen. Voor het zover is kunt u als bewoner of bezoeker nog wat overlast ervaren. Omleidingen door opengebroken straten, zoeken naar parkeerplaatsen. Natuurlijk proberen we de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Bushaltes

Tussen het gemeentehuis en Hollywoud worden de tijdelijke bushaltes definitief ingericht. De Provincie Noord-Brabant draagt hier financieel aan bij.

Samenspel

Het realiseren van de wijk was een samenspel tussen initiatiefnemer Woonlinie, aannemer Zijlstra Infra en de gemeente. Woonlinie ontwierp de wijk en zorgde dat tekeningen werkelijkheid werden. Zijlstra Infra legde aan wat nodig is voor de bewoners om bij hun woning te kunnen komen. Ook  neemt de aannemer voor 9 jaar het onderhoud op zich. De gemeente toetste of de plannen volgens wensen en eisen werden uitgevoerd.

Neem gerust contact op als u nog vragen heeft

Stel uw vragen aan m.smit@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 - 51 61 00.

 

]]>
news-51 Tue, 12 Mar 2019 14:04:25 +0100 Almkerk: werkzaamheden Sportlaan https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/almkerk-werkzaamheden-sportlaan.html Dinsdag 12 maart zijn we gestart met de laatste fase van het woonrijp maken van de Sportlaan in Almkerk. Het gaat om het gedeelte tussen de in-/uitrit van het gemeentehuis en de Wisselslag.

Planning

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 12 april.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Voor de bereikbaarheid van het gemeentehuis en Hollywoud is een omleidingsroute ingesteld.  Verkeer wordt omgeleid via de N322 - Doornseweg met uitzondering van fietsers en voetgangers. Zij kunnen wel via de Sportlaan en het werkvak passeren via het nieuw aangelegde voetpad of via het parkeerterrein van Hollywoud.

Neem gerust contact op als u nog vragen heeft

Stel uw vragen aan de heer D. Vos van Zijlstra aannemingsbedrijf. U kunt hem bereiken op 06-20 42 23 58 of via daniel@zijlstrainfra.nl of bij zijn collega de heer Knippels, via 06-22 95 51 14 of jw@zijlstrainfra.nl

 

 

]]>
Werkzaamheden
news-48 Thu, 07 Mar 2019 12:31:08 +0100 Aanslag gemeentelijke belastingen https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/aanslag-gemeentelijke-belastingen.html Aanslag gemeentelijke belastingen valt eind maart op de mat Inwoners van Altena zijn gewend om eind februari van elk jaar de aanslag van de gemeentelijke belastingen te ontvangen van SVHW. Dit jaar is dat wat later: SVHW stuurt de aanslag eind maart. Dit heeft te maken met de herindeling.

Lees meer op de website van de SVHW.

]]>
Homepage publicatie
news-47 Thu, 07 Mar 2019 12:28:21 +0100 Nieuwe gemeentegids https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/nieuwe-gemeentegids.html De gemeentegids van Altena is huis aan huis verspreid. Heeft u op 18 maart nog geen gids ontvangen ? U kunt dan contact opnemen met de afdeling communicatie via e-mail communicatie@gemeentealtena.nl . Wij zorgen er dan voor dat u de gids alsnog ontvangt. 

Heeft u een NEE/NEE-sticker op uw brievenbus, dan wordt de gids niet bij u bezorgd.

U kunt de gemeentegids ook afhalen bij het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk. De gemeentegids is ook digitaal te raadplegen op onze website:  www.gemeentealtena.nl/gemeentegids. Via deze link kunt u ook wijzigingen doorgeven zodat de digitale gemeentegids actueel blijft.

]]>
news-45 Mon, 04 Mar 2019 16:16:03 +0100 Babyloniënbroek: afsluiting Hillsestraat-Broeksestraat https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/babylonienbroek-afsluiting-hillsestraat-broeksestraat.html Brabant Water is gestart met onderhoudswerkzaamheden in een gedeelte van de Hillsestraat-Broeksestraat in Babyloniënbroek. Mabib start in hetzelfde traject met de aanleg van glasvezel. De werkzaamheden duren tot ongeveer eind juni.

Afsluiting voor doorgaand verkeer     

Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Hillsesteeg en de Mostaardweg.                   

Tijdelijke verkeersmaatregelen

De omleidingsroute wordt aangegeven via borden.

Informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer Leenhouts van Brabant Water, hij is te bereiken via 06-51444134.

 

]]>
Werkzaamheden
news-44 Mon, 04 Mar 2019 16:11:51 +0100 Gratis budgetcursus ‘Rondkomen met Inkomen’ https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/gratis-budgetcursus-rondkomen-met-inkomen.html Trema Welzijn organiseert in samenwerking met de gemeente Altena en de Kredietbank West-Brabant opnieuw de budgetcursus ‘Rondkomen met Inkomen’. Deze cursus start op dinsdagavond 7 mei 2019. Deelnemers kunnen zich aanmelden tot 1 mei a.s.

Informatie

De cursus vindt wekelijks plaats bij Trema Welzijn in Nieuwendijk (Singel 16d) en bestaat uit zes bijeenkomsten. De cursus is gratis, evenals het cursusmateriaal dat u krijgt. Het is wel belangrijk dat deelnemers mee willen doen in groepsverband en dat men de Nederlandse taal voldoende beheerst.   

Meer weten of aanmelden?

Neem dan contact op met Marjolein Godefroy, maatschappelijk werker bij Trema Welzijn, 0183-408444 of via Linsy Antonissen, preventiemedewerker schuldhulpverlening van de Kredietbank West-Brabant, bereikbaar via telefoonnummer 076-5294016. Mailen mag ook: marjolein.godefroy@trema.org of preventiekredietbank@breda.nl

]]>
news-42 Fri, 01 Mar 2019 09:19:22 +0100 Kombordenactie gesloten https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/kombordenactie-gesloten.html Ruim 850 belangstellenden voor oud plaatsnaambord. De actie 'koop een kombord' heeft ruim 850 inschrijvingen opgeleverd. Ongeveer hetzelfde aantal mensen stemde op het goede doel van hun keuze.

Inwoners die een bord kunnen ophalen, krijgen hiervan bericht.

Later maken we meer bekend over het aanbieden van de opbrengst aan het goede doel en het aanbieden van de borden aan de dorpshuizen. 

 

 

]]>
news-43 Wed, 27 Feb 2019 15:39:00 +0100 Zelf WOZ-waarde invullen bij belastingaangifte https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/zelf-woz-waarde-invullen-bij-belastingaangifte.html Maakt u als inwoner van de gemeente Altena gebruik van het vooraf ingevulde aangifteformulier van de Belastingsdienst om uw aangifte over 2018 te doen? Dan ziet u wellicht bij het doen van uw aangifte dat de WOZ-waarde van uw woning niet vooraf is ingevuld.

Vanwege de herindeling heeft de Rijksbelastingdienst nog niet de gegevens ontvangen van het Kadaster.

U moet uw gegevens dus zelf invullen.

Het gaat om de WOZ-waarde voor belastingjaar 2018, met als peildatum 1 januari 2017.

U kunt deze WOZ-waarde vinden op het aanslagbiljet van 2018, dat u vorig jaar van SVHW ontvangen heeft. Dit aanslagbiljet kunt u ook inzien op Mijn SVHW. Ook kunt u via het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van uw woning inzien.

 

]]>
news-37 Mon, 25 Feb 2019 14:13:07 +0100 Giessen: Werkzaamheden Parallelweg door Brabant Water https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/giessen-werkzaamheden-parallelweg-door-brabant-water.html Van 6 t/m eind april gaat Brabant Water langs de Parallelweg te Giessen de waterleiding vervangen. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Burgstraat en de rotonde N322/Almweg.

Planning

  • Start 6 maart:  werkzaamheden in het voetpad en fietspad
  • 21 en 22 maart:  werkzaamheden ter hoogte van de Randweg/Almweg
  • 22 maart tot eind april: werkzaamheden langs de rijbaan.                              

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Plaatsen van tijdelijke verkeerslichten of begeleiding door verkeersregelaars.

]]>
Werkzaamheden
news-35 Mon, 25 Feb 2019 13:50:22 +0100 Hank: Afsluiting Julianastraat https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/hank-afsluiting-julianastraat.html Vanaf 11 maart is de Julianastraat in Hank afgesloten voor doorgaand verkeer. Tot begin juli werken we daar aan het vervangen van de riolering en de bestrating.

Verkeer van en naar de Buitendijk en Kerkstraat leiden we met borden om.

De werkzaamheden verminderen de kans op wateroverlast

De werkzaamheden zijn onderdeel van een pakket maatregelen om de kans op wateroverlast in dit gedeelte van Hank te verminderen.

Neem gerust contact op als u nog vragen heeft

Stel uw vragen aan de heer Mudde.  U kunt hem bereiken hem op 0183 – 51 67 29 of via c.mudde@gemeenteAltena.nl

]]>
Werkzaamheden
news-39 Fri, 01 Feb 2019 14:38:00 +0100 Gratis compost afhalen zaterdag 30 maart https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/gratis-compost-afhalen-zaterdag-30-maart.html Zaterdagmorgen 30 maart kunt u op de gemeentewerven gratis compost halen. Maximaal  0,5 m3.. Zorg dat u op tijd bent want op = op!

U kunt tussen 08.30 en 12.30 uur op 1 van deze locaties de compost ophalen:

  • Giessen: gemeentewerf Handelstraat 7 (inrijden vanaf garage Uitwaard en Handelstraat)
  • Hank: milieustation Stadhoudershoef 12
  • Veen: Bagijnhof 60
  • Werkendam: milieustation Beyerinkweg 12

Is de compost op? U mag dan naar een andere locatie rijden om compost op te halen.

Zorg zelf voor een schop

Neem zelf een schep en emmers, plastic zakken of een aanhangwagen mee.  Wij zorgen voor een kraantje waarmee u uw aanhangwagen kunt laden.

Compost is een bodemverbeteraar

Met het gratis uitdelen van compost bedankt de gemeente u voor uw inspanning gft-afval en groenafval gescheiden aan te leveren. Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar en laat uw planten op een milieuvriendelijke manier groeien.

 

]]>
Homepage publicatie
news-27 Thu, 24 Jan 2019 09:07:04 +0100 Nieuws testje https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/nieuws-testje.html Dit is een testje. Als het goed is staat deze niet op de homepage of in het nieuwsoverzicht.

]]>
Test hier je nieuws
news-25 Thu, 17 Jan 2019 14:19:00 +0100 We zijn eruit en presenteren het bestuursakkoord https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=25&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=900e50e2e8e9260500b9e42894743776 Samen met de niet-coalitiepartijen willen we de opgaven voor de komende periode ter hand nemen. Er zijn grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, de verdere ontwikkeling van het sociaal domein, onze financiële positie, het verder vormgeven en organiseren van de nieuwe gemeente en niet in de laatste plaats het samenwerken met en het betrekken van onze inwoners in de 21 kernen. Juist vanwege de schaalvergroting is het van belang een nabije overheid te zijn.

Het team van wethouders is bijna compleet. Inmiddels is duidelijk dat Roland van Vugt (CDA), Matthijs van Oosten (CDA), Hans Tanis (SGP) en Paula Jorritsma (Progressief Altena) worden voorgedragen om dinsdag 22 januari 2019 te worden geïnstalleerd.

De kandidaat van AltenaLokaal heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken. AltenaLokaal komt op korte termijn met een nieuwe kandidaat. De andere partijen hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken.

De keuze om nu wel met vier wethouders te starten, komt voort uit het gevoel van urgentie nu in de nieuwe gemeente aan de slag te gaan.

het Bestuursakkoord 2019 - 2022

 

]]>
Homepage publicatie