Gemeente Altena: Nieuwsberichten Het laatste nieuws van de gemeente Altena nl Gemeente Altena Thu, 18 Jul 2019 14:04:51 +0200 Thu, 18 Jul 2019 14:04:51 +0200 news-122 Wed, 17 Jul 2019 11:55:00 +0200 Onkruidbestrijding https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/onkruidbestrijding.html 'Wat staat dat onkruid hoog’ We krijgen veel meldingen over onkruid. De eerste borstelronde is eind mei gestart en pas afgerond. We realiseren ons dat op sommige plaatsen het onkruid hoger staat dan u gewend bent. Binnenkort starten we met een nieuwe borstelronde.  

Onkruidbestrijding

Zon en af en toe een regenbui. De meest ideale omstandigheden voor het groeien van onkruid op verhardingen. De gemeente bestrijdt onkruid op wegen, straten en pleinen alleen op een milieuvriendelijke manier. Sinds 2016 is het gebruik van chemische middelen voor overheden en professionals verboden. Dit omdat veel bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen, wat een nadelig effect heeft op planten, dieren en de productie van drinkwater.

Onkruid groeit sneller terug

Door gebruik te maken van milieuvriendelijke middelen, zoals heet water, hete lucht, vegen en borstelen, worden onkruiden niet meer tot in de wortel bestreden. De aanpak richt zich op de bovengrondse delen van de plant. Deze middelen zijn minder belastend voor het milieu dan de chemische bestrijding, maar minder effectief. U merkt door deze aanpak dat onkruid sneller terug groeit. We houden in de gemeente Altena 3 x per jaar een borstelronde om het onkruid op verhardingen te verwijderen. 

Helpt u ons bij het beheersen van onkruid?

Door de huidige manier van onkruidbeheersing ziet het onderhoudsbeeld er anders uit dan u vanuit het verleden gewend bent. Er zal nu altijd wat onkruid zichtbaar zijn. De gemeente doet haar best om de openbare ruimte zo netjes mogelijk te houden door onkruid zoveel mogelijk te beperken, maar wij vragen hierbij ook uw hulp. Onkruid groeit het makkelijkst tussen voegen van tegels. Als u regelmatig de stoep en het parkeervak voor uw deur veegt, veegt u het zand en daarmee de voedingsbodem voor onkruid weg. Een zaadje krijgt hierdoor niet de kans om te ontkiemen. Op deze manier werken we samen aan een schone en veilige woonomgeving!

Om schade aan auto's te voorkomen wordt onder of vlak naast auto's geen onkruid verwijderd. Het is dus prettig als u uw auto weghaalt als er onkruid wordt verwijderd. 

Onkruid melden

Groeit er volgens u te veel onkruid tussen de tegels? Meld dit bij de gemeente via het meldpunt www.gemeentenaltena.nl/melden of telefonisch 0183 51 61 00. Wij halen het onkruid weg in de volgende onderhoudsronde.

Hagen knippen

Naast het verwijderen van onkruid, knippen we momenteel hagen en het overhangende groen in openbare plantsoenen.

Snoei uw eigen overhangend groen

Elk jaar keert het weer terug: overhangend groen dat over de openbare weg en stoepen hangt en hinder geeft voor gebruikers.

We vragen u dan ook om bij het onderhoud van uw tuin het overhangende groen weg te snoeien. Bijvoorbeeld bomen en struiken die over de erfafscheiding heen hangen op de stoep op straat.

 

]]>
Werkzaamheden
news-123 Tue, 16 Jul 2019 12:49:58 +0200 Onkruidbestrijding https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/onkruidbestrijding-1.html 'Wat staat dat onkruid hoog’ We krijgen veel meldingen over onkruid. De eerste borstelronde is eind mei gestart en pas afgerond. We realiseren ons dat op sommige plaatsen het onkruid hoger staat dan u gewend bent. Binnenkort starten we met een nieuwe borstelronde.  

Lees hoe we het onkruid bestrijden in onze gemeente

]]>
Homepage publicatie
news-121 Tue, 16 Jul 2019 11:35:47 +0200 Enquête over veiligheid in Altena succesvol https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/enquete-over-veiligheid-in-altena-succesvol.html Veel inwoners hebben meegedaan aan de enquête over veiligheid in de gemeente Altena. De gemeente wil iedereen daar hartelijk voor bedanken. 
Dankzij de grote respons kan nu een uitgebreide veiligheidsanalyse gemaakt worden, waarmee de gemeente het veiligheidsbeleid van de komende jaren gaat bepalen.

Half september kunt u over de uitkomsten van de enquête lezen op de gemeentepagina in Het Kontakt en op onze site.

]]>
Homepage publicatie
news-100 Tue, 09 Jul 2019 15:23:00 +0200 Onderhoud asfalt https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/onderhoud-asfalt.html Op dinsdag 16 juli en woensdag 17 juli brengen we nieuwe slijtlagen aan op enkele wegen. Sinds 11 juni vindt het jaarlijks onderhoud aan asfaltwegen binnen en buiten de bebouwde kom plaats. We repareren kapot asfalt en brengen nieuwe lagen aan. De werkzaamheden duren een aantal weken. We verwachten eind september klaar te zijn.

Aanbrengen (nieuwe) slijtlaag op dinsdag 16 juli en woensdag 17 juli:

 • Babyloniënbroek: Mostaardweg
 • Genderen: Nieuwe Steeg
 • Giessen: Eendenveld
 • Hank: Peerenboom
 • Uitwijk: En, Heulstraat, Poortweg en Zandwijk
 • Wijk en Aalburg: het Hakkeveld, Korvertweg en Klaverplak
 • Woudrichem: Middelvaart

Voor het aanbrengen van de slijtlagen sluiten we de weg maximaal 2 uur. De aannemer informeert bewoners van de betreffende straten vooraf met een brief.

Plaatselijk vernieuwen van kapot en/of verzakt asfalt

Op wegen binnen en buiten de bebouwde kom verspreid over de gehele gemeente. Tijdens de reparaties sluiten we sommige wegen tijdelijk af. Omdat dit plaatselijk en kort is kunnen we omwonenden niet vooraf informeren over de wegafsluiting.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met Adriaan Lievaart of Johan Wintermans via 0183 - 51 61 00.

 

]]>
Werkzaamheden
news-119 Thu, 04 Jul 2019 11:02:55 +0200 Van de gemeenteraad https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/van-de-gemeenteraad-4.html De kadernota is op 2 juli vastgesteld. Hiermee sluit de gemeenteraad zijn eerste half jaar af. Nu start het zomerreces,  om in september weer te beginnen met de Altenatafels, het forum en raadsvergaderingen.  

Heeft u vragen voor of over de raad? Wilt u een keer met raadsleden om de tafel om een onderwerp te bespreken? Wilt u de raad uitnodigen om een bezoek te brengen aan uw buurt, uw vereniging of onderneming? Laat het ons weten! Neem hiervoor contact op met de raadsgriffie, telefoonnummer  0183 – 51 60 54 of e-mail: griffie@gemeentealtena.nl

De gemeenteraad wenst u een mooie zomer!

]]>
news-117 Thu, 04 Jul 2019 09:24:50 +0200 Verkeersveiligheid Van Randwijklaan Werkendam https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/verkeersveiligheid-van-randwijklaan-werkendam.html Op maandag 22 juli en dinsdag 23 juli is de kruising Van Randwijklaan / Zaagbekstraat afgesloten. Tijdens bijeenkomsten over de Van Randwijklaan is gesproken over de verkeersveiligheid. Naast het veilig oversteken gaven bewoners aan dat auto’s vaak hard rijden. Ondanks de maatregelen is de snelheid bij de oversteek nog steeds te hoog. Dat leidt regelmatig tot bijna-ongelukken. Om de veiligheid te vergroten leggen we voor de oversteek busvriendelijke drempels aan met een afscheiding tussen de fietsstrook en de rijbaan. 

We leggen dit aan in de eerste week van de schoolvakantie, maandag 22 juli en dinsdag 23 juli.

Deze week is gekozen omdat de omleidingsroute tijdens de werkzaamheden langs de scholen loopt. Er is een omleidingsroute ingesteld. 

Gezocht: verkeersbrigadiers

Tijdens de ochtendspits, tussen 8.00 en 8.30 uur, helpen verkeersbrigadiers kinderen bij het oversteken van de Van Randwijklaan/Zaagbekstraat. Deze enthousiaste groep vrijwilligers zoekt extra mensen om dit na de zomervakantie voort te zetten. U hoeft niet aan een school verbonden te zijn om verkeersbrigadier te worden. Wanneer u de verkeersveiligheid van kinderen een warm hart toedraagt bent u van harte welkom om het team te versterken. U kunt zelf aangeven hoe vaak u wilt helpen. Opgeven als verkeersbrigadier kan bij de directeuren van De Akker, Ds. Joh. Groenewegenschool, ’t Kompas, de Burg. Sigmondschool, bij een verkeersbrigadier of via verkeer@gemeentealtena.nl.

 

]]>
Werkzaamheden
news-116 Fri, 28 Jun 2019 12:59:57 +0200 Sollicitaties burgemeester https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/sollicitaties-burgemeester.html Overzicht sollicitaties burgemeestersvacature Tot 25 juni liep de sollicitatietermijn voor de vacature van burgemeester van Altena.

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant brengt het volgende naar buiten:

Totaal aantal sollicitaties: 13
•    Vrouw: 1
•    Man: 12  

Hoofdfuncties van de sollicitanten:        
1.    (oud-)burgemeesters/wethouders en overige politiek c.q. overheid: 12
2.    particuliere sector/vrije beroepen: 1

Sollicitanten in categorie 2 combineren de hoofdfunctie veelal met een of meer politiek-bestuurlijke nevenfuncties.

Lees meer over de sollicitatieprocedure van de nieuwe burgemeester.

]]>
Gemeenteraad Homepage publicatie
news-114 Tue, 25 Jun 2019 13:56:31 +0200 Inzameling taxus https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/inzameling-taxus.html U kunt weer de jonge takjes van de Taxus Baccata inleveren op de milieustations in Giessen, Werkendam en Hank. In de jonge twijgen van de Taxus Baccata-haag zit baccatine, een belangrijke grondstof voor het maken van bestanddelen van chemotherapie.

Hoe snoeit u de taxus?

 • alleen jonge, éénjarige scheuten van de met een maximale lengte van 30 cm zijn geschikt;
 • leg voor het snoeien een zeil op de grond waarop het snoeisel kan worden opgevangen. Zo  kunt u het snoeisel schoon en zonder steentjes, aarde en oude takken aanleveren.

Contactgegevens en openingstijden milieustations.

]]>
Homepage publicatie
news-113 Tue, 18 Jun 2019 13:19:13 +0200 Eikenprocessierups https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/eikenprocessierups.html We hebben waarschuwingstape aangebracht op de gemeentelijke eikenbomen waar de rupsen inzitten. Een speciaal bedrijf is bezig de rupsen te verwijderen. Ze pakken eerst plekken als speeltuinen en bomen rondom scholen aan. 

De brandharen kunnen overlast geven voor mens en dier. Vermijd daarom elk contact met de rupsen en nesten.

Bent u toch in contact gekomen met de rupsen of brandharen? Was dan uw huid goed en spoel uw ogen goed uit met water. Als u ernstige klachten heeft, neem dan contact op met uw huisarts.

Ontdekt u een nest in het openbaar groen?

Wij horen het graag. Meld het digitaal bij ons of bel naar 0183 - 51 61 00.

Vindt u de eikenprocessierupsen in uw tuin?

Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Het is niet aan te raden dit zelf te doen. U kunt het beste contact opnemen met een boomverzorgings- of ongediertebestrijdingsbedrijf bij u in de buurt.

Meer informatie

Voor meer informatie over de eikenprocessierups kunt u kijken op de site van het RIVM of op de site van de GGD.

]]>
Homepage publicatie
news-111 Thu, 06 Jun 2019 13:23:14 +0200 Eethen: reconstructie Raadhuisstraat https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/eethen-reconstructie-raadhuisstraat.html Vanaf dinsdag 11 juni starten we met werkzaamheden aan de Raadhuisstraat. Dinsdag 11 juni starten we met het aanbrengen van kruisingsplateau’s het vervangen van de asfaltverharding en het verplaatsen van de bushaltes in de Raadhuisstraat in Eethen.

Het verkeer zal worden omgeleid via Hoofdveld en Nieuwe Steeg. De werkzaamheden duren tot ongeveer 26 juli.

Vragen? 

Stel ze aan Henk Valkis via h.valkis@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 51 67 38

]]>
Werkzaamheden
news-108 Wed, 29 May 2019 20:54:18 +0200 Altena financieel goed van start https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/altena-financieel-goed-van-start.html De gemeente Altena is financieel gezien goed van start gegaan. Dat valt terug te lezen in de Kadernota 2020. In de kadernota schetst het college de grote lijnen voor de begroting over 2020 waarover de raad zich in november buigt. De gezonde financiële start komt mede door het mooie overschot van de drie voormalige gemeenten.

Daarnaast heeft het college van Altena natuurlijk ook nieuwe plannen en ambities op uiteenlopende terreinen, zo kunt u lezen in de Kadernota 2020 en in het Collegeprogramma 2019-2022.

]]>
Homepage publicatie
news-105 Tue, 28 May 2019 11:49:42 +0200 Anders maaien, voor meer insecten https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/anders-maaien-voor-meer-insecten.html Door minder en anders te maaien krijgen verschillende planten en dieren meer ruimte. Door veel te maaien is er weinig variatie in planten en bloemen. Hierdoor vinden dieren zoals insecten weinig voedsel. Bijen bijvoorbeeld zijn belangrijk voor de bestuiving van gewassen. Zonder bijen zou er veel minder voedsel zijn.

Groenbeheer en biodiversiteit

De gemeente houdt bij groenonderhoud al rekening met biodiversiteit. Zo planten we na het kappen van bomen verschillende soorten bomen terug. Wethouder Roland van Vugt: “Als gemeente hebben we een verantwoordelijkheid voor biodiversiteit, voor alles wat in de natuur leeft en groeit. Samen met een heleboel initiatieven van inwoners en ondernemers zorgen we voor een mooi en aantrekkelijk Altena.”

Dit jaar kleine stappen

De afspraken over het maaien in onze gemeente zijn nog de afspraken uit de oude 3 gemeenten. We passen hierin dit jaar wel wat aan, maar kunnen het groen in de gemeente nog niet helemaal anders beheren. Wat we voor nu aanpassen:

 • In een aantal brede bermen in het buitengebied die langs kleinere sloten lopen maaien we alleen de strook direct langs de weg. Een strook gras wat verder van de weg laten we staan.
 • De sloothellingen maaien we dit jaar 1 keer, in plaats van 2 keer.
 • We maaien niet rondom verkeerslichten en bomen

Volgend jaar nieuw beleid

Deze wijzingen zijn alleen in het buitengebied. Voor volgend jaar kijken we samen met de gemeenteraad naar nieuwe regels voor het beheren van wegbermen en grasvelden, binnen en buitende de bebouwde kom. Daarbij kijken we waar we kansen zien voor biodiversiteit. Natuurlijk gaan we voor we nieuwe maaibeleid opstellen ook in gesprek met akkerbouwers, omdat veel groenstroken grenzen aan landbouwgrond.

Meer natuur in de tuin

Ook in uw eigen tuin kunt u veel doen om dieren een handje te helpen. Vervang bijvoorbeeld bestrating door bloeiende struiken en bloemen. Meer groen in de tuin helpt ook wateroverlast tegen te gaan tijdens hoosbuien.

]]>
news-95 Mon, 20 May 2019 16:43:26 +0200 Energie voor en door Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/energie-voor-en-door-altena.html Altena kent veel groene inwoners, ondernemers en instellingen. Zoals de lokale energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie. Het ene na het andere duurzame initiatief plopt uit de Altenase klei. De gemeente is blij met deze initiatieven. Wethouder duurzaamheid Roland van Vugt:

"We kunnen het niet alleen. De overgang naar een duurzamere samenleving moeten we met z’n allen maken."

Altena Nieuwe Energie – voorheen bekend als DEcAB - is zo’n initiatief. Vrijwilligers uit de gemeente hebben zich verenigd in een coöperatie om duurzame energie op te wekken. Winst maken ze niet, alles gaat naar lokale duurzaamheidsprojecten. Voorzitter Cees de Bas: "In Altena betalen we met alle huishoudens zo’n € 40 miljoen aan energie. Geld dat grotendeels naar buitenlandse bedrijven gaat. Dat kan anders. We kunnen onze eigen energie opwekken en daarmee weer nieuwe duurzame initiatieven opzetten."

Energie van de Boer

Een van de initiatieven van Altena Energie is Energie van de Boer. Een gezamenlijk zonnedak voor mensen die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen of willen. Ook op ’t Rondeel in Woudrichem zijn plannen voor een gezamenlijk zonnedak. 

Grote zonnepanelenactie

Het volgende iniatief zit eraan te komen: Vanaf juni organiseert Altena Nieuwe Energie een zonnepanelenactie voor inwoners van Altena. Secretaris Ienze Koekkoek: “Door mensen bij elkaar te brengen kunnen we slim inkopen en wat doen aan de prijs. Het plaatsen gebeurt door lokale installateurs. We gaan ervoor zorgen dat de deelnemers er zo min mogelijk omkijken naar hebben."

 

]]>
Test hier je nieuws
news-89 Tue, 14 May 2019 14:50:00 +0200 OnS Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/ons-altena.html Ondersteuning nodig? Samen bekijken we waar u precies behoefte aan heeft! OnS Altena, dat is de naam die gemeente Altena vanaf nu gebruikt om u de weg te wijzen naar onze consulenten, werkzaam bij Jeugdhulp, Werk en Inkomen, Voorzieningen en Ondersteuning.

Bel of mail OnS Altena
T: 0183 – 51 60 60
E: ons@gemeentealtena.nl

Belt u OnS Altena, dan krijgt u een consulent aan de telefoon. Deze consulent is het eerste aanspreekpunt en geeft u informatie, advies of helpt u met uw aanvraag.

Zo nodig schakelt de consulent een collega in, die in uw wijk werkt en u verder begeleidt.

We proberen onze ondersteuning zo persoonlijk mogelijk te maken. Ieder mens is tenslotte anders. Samen bekijken we alle mogelijkheden om ervoor te zorgen dat u weer op eigen kracht verder kunt.

Voor meer informatie kijk op www.gemeentealtena.nl/onsaltena.

]]>
Homepage publicatie
news-55 Tue, 26 Mar 2019 16:23:26 +0100 Verbreding A27 tussen Houten – Hooipolder https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/verbreding-a27-tussen-houten-hooipolder.html De overeenkomsten voor het verleggen van kabels en leidingen langs de A27 zijn ondertekend. Dat betekent dat de netbeheerders kunnen starten met hun werkzaamheden. De verleggingen zijn nodig als  voorbereiding op de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. De eerste verleggingen vinden dit jaar al plaats.

Hinder beperken

De werkzaamheden van de diverse netbeheerders kunnen zo efficiënt mogelijk ingericht en gecombineerd worden, zodat omwonenden en bedrijven minder overlast ervaren. Per keer kun je immers één enkele nieuwe kabel verleggen, maar ook meerdere kabels en leidingen tegelijkertijd. Zo hoeft er bijvoorbeeld maar één keer een sleuf gemaakt te worden voor kabels en leidingen, of maar één keer een weg opengebroken te worden. Dat levert niet alleen een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de omgeving op. Het levert ook aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen op.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de wegverbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder op:  www.rijkswaterstaat.nl/a27houtenhooipolder.

 

 

]]>
Werkzaamheden