Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Voorlopige resultaten enquête over nieuwe burgemeester

De resultaten van de enquête maken straks deel uit van de profielschets.

burgemeester

Van 5 tot en met 24 april konden inwoners van Altena een enquête invullen over de nieuwe burgemeester.

Uit een lijst van eigenschappen konden zij aangeven wat zij de belangrijkste vinden. 548 inwoners vulden de vragenlijst in.  Veel  inwoners geven aan het vooral belangrijk te vinden dat de nieuwe burgemeester  ’tussen de mensen staat’ en  ‘zich kan inleven in de cultuur en waarden van Altena en zich betrokken voelt bij de streek’.

De resultaten van de enquête maken straks deel uit van de profielschets. Dat geldt ook voor de uitkomsten van de gesprekken die  raadsleden voerden met inwoners en vertegenwoordigers van verschillende organisaties. En voor de adviezen van de jongerenraad Going4Altena en politie, brandweer en Openbaar Ministerie. In de raadsvergadering van 28 mei bespreekt de raad de profielschets en stelt deze vast. Daarna volgt de selectieprocedure.

De volledige enquêteresultaten vindt u hier. (Lees voor)