Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Van de gemeenteraad

8 oktober: raadsvergadering over voordracht nieuwe burgemeester

Gemeenteraad

Op 8 oktober heeft de gemeenteraad de heer drs. E.B.A. (Egbert)  Lichtenberg MCM voorgedragen als nieuwe burgemeester van Altena. 

15 oktober: raadsvergadering

Op 15 oktober vindt een raadsvergadering plaats, met onder andere op de agenda: het verzoek van de VVD-fractie tot een ‘interpellatiedebat’. Onderwerp: het tekort op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Interpellatie is een zwaarwegend instrument dat raadsleden kunnen inzetten om het college ter verantwoording te roepen over een actueel, politiek onderwerp dat niet op de agenda staat.  De vergadering start om 20.00 uur,  ná het forum,  en  is live te volgen via de live stream via gemeentealtena.nl of altena.raadsinformatie.nl. De actuele agenda vindt u op altena.raadsinformatie.nl.

29 oktober: Altenatafels

Tijdens de Altenatafels van 29 oktober staat (onder voorbehoud!) onder andere het debat over de afvalinzameling op de agenda. Voor de actuele agenda zie: altena.raadsinformatie.nl

Wilt u iets kwijt aan de raad? Maak gebruik van het forum!

Wilt u de raad ergens op wijzen of heeft u een idee dat u met de raad wilt delen? Laat het ons weten! U kunt de raad een brief of mail sturen, bellen,  uitnodigen, of u komt naar de raad. Voorafgaand aan elke raadsvergadering kunt u tijdens het forum, tussen 19.30 en 20.00 uur, met raadsleden in gesprek of bijvoorbeeld een presentatie geven. Er is van alles mogelijk. Het eerstvolgende forum is op 15 oktober. Neem daarvoor  contact op met de griffie: telefoonnummer 0183 – 51 61 00 of griffie@gemeentealtena.nl.

Raadsleden in beeld

Wie zijn de gemeenteraadsleden? We stellen elke week een raadslid aan u voor. Deze week: Arno Bouman, raadslid voor het CDA

Arno bouman

“Ik woon in Genderen, ben getrouwd en heb drie kinderen. Ik ben als Team Lead Software werkzaam bij Datamex Automatisering in Breda.”

Waarom wilde je raadslid worden?

“Omdat ik graag iets wil betekenen voor mijn directe leefomgeving. In de lokale politiek heb je hier veel mogelijkheden voor. Als mensen ergens mee zitten of een goed idee hebben mogen ze altijd contact met me opnemen.”

“Wat wil je de komende jaren als raadslid bereiken?”

Woningbouw voor met name senioren en starters; duurzame renovatie en realisatie turnvoorziening bij d’Alburcht; een nieuwe school voor ‘t Fundament in Genderen; realistische en concrete duurzaamheidsdoelen voor Altena; dichtbij en aanspreekbaar zijn voor de inwoners van Altena.”

 

Arno Bouman, telefoonnummer 0 6- 21 54 05 24, email: a.bouman@gemeentealtena.nl