Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Van de gemeenteraad

De kadernota is op 2 juli vastgesteld. Hiermee sluit de gemeenteraad zijn eerste half jaar af.

de raad vergadert

Nu start het zomerreces,  om in september weer te beginnen met de Altenatafels, het forum en raadsvergaderingen.  

Heeft u vragen voor of over de raad? Wilt u een keer met raadsleden om de tafel om een onderwerp te bespreken? Wilt u de raad uitnodigen om een bezoek te brengen aan uw buurt, uw vereniging of onderneming? Laat het ons weten! Neem hiervoor contact op met de raadsgriffie, telefoonnummer  0183 – 51 60 54 of e-mail: griffie@gemeentealtena.nl

De gemeenteraad wenst u een mooie zomer!