Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Vacature leden Sportraad Altena

Wilt u meedenken en adviseren het sport- en beweegbeleid in Altena?

 

De gemeente Altena is op zoek naar inwoners met een warm hart voor sport en die zich in willen zetten om mee te denken over het sportbeleid van Altena. 

Past dat bij u? Dan nodigen wij u van harte uit zich kandidaat te stellen voor de Sportraad Altena.

Als lid van deze adviesraad komt u op voor de belangen van inwoners die willen sporten en bewegen in de gemeente Altena. De adviesraad adviseert de gemeente over het beleid en signaleert leemten en knelpunten in beleid en uitvoering.

Wat houdt de benoeming in?

De adviesraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 leden, die op persoonlijke titel worden benoemd. De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar en u kunt tweemaal herbenoemd worden. Leden hebben intensief en proactief contact met de samenleving en de gemeente. De gemeente streeft naar een samenstelling van de adviesraad waarmee kennis en expertise van  alle doelgroepen van het sportbeleid aanwezig is. Daarnaast wordt gestreefd naar een evenredige spreiding van de leden over het grondgebied van de gemeente.

Een onafhankelijk voorzitter zit de vergaderingen voor.

Wat verwachten wij van u?

  • U hebt affiniteit met sport en bewegen, het liefst gericht op de situatie in Altena.
  • U woont in de gemeente Altena.
  • U bent actief in netwerken met maatschappelijke organisaties en/of (ervarings)deskundigen in Altena op één of meer terreinen waarover de Sportraad Altena adviseert.
  • U bent samenwerkingsgericht, flexibel, communicatief vaardig en constructief.
  • U hebt ervaring met het lezen van ambtelijke stukken (beleid en wetgeving) en weet deze te vertalen naar de praktijk.
  • U bent niet ambtelijk of bestuurlijk werkzaam voor de gemeente Altena.
  • U heeft een beeld bij en een visie op integraal beleid.

Wat bieden wij u?

Zitting hebben in de adviesraad kost ongeveer 1 dagdeel per 6 weken. Voor aanwezigheid bij de vergaderingen van de Sportraad Altena ontvangt u een passende financiële vergoeding. Ook ontvangt u een onkostenvergoeding. Verder bestaat de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering bijvoorbeeld via training of cursussen. Daarnaast doet u inspirerende contacten op en vergroot u uw netwerk, net als uw kennis en expertise over het sportbeleid.

Reageren of meer weten?

Heeft u belangstelling? Stuur vóór 5 juli 2019uw motivatie en cv via e-mail naar de gemeente Altena, ter attentie van Gerty Vonk, g.vonk@gemeentealtena.nl. Ook voor eventuele vragen kunt u terecht bij Gerty Vonk, bereikbaar op werkdagen via 0183 – 51 66 08  of g.vonk@gemeentealtena.nl.