Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Sollicitaties burgemeester

Overzicht sollicitaties burgemeestersvacature

Tot 25 juni liep de sollicitatietermijn voor de vacature van burgemeester van Altena.

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant brengt het volgende naar buiten:

Totaal aantal sollicitaties: 13
•    Vrouw: 1
•    Man: 12  

Hoofdfuncties van de sollicitanten:        
1.    (oud-)burgemeesters/wethouders en overige politiek c.q. overheid: 12
2.    particuliere sector/vrije beroepen: 1

Sollicitanten in categorie 2 combineren de hoofdfunctie veelal met een of meer politiek-bestuurlijke nevenfuncties.

Lees meer over de sollicitatieprocedure van de nieuwe burgemeester.