Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Onkruidbestrijding

'Wat staat dat onkruid hoog’

Onkruid

We krijgen veel meldingen over onkruid. De eerste borstelronde is eind mei gestart en pas afgerond. We realiseren ons dat op sommige plaatsen het onkruid hoger staat dan u gewend bent. Binnenkort starten we met een nieuwe borstelronde.  

Onkruidbestrijding

Zon en af en toe een regenbui. De meest ideale omstandigheden voor het groeien van onkruid op verhardingen. De gemeente bestrijdt onkruid op wegen, straten en pleinen alleen op een milieuvriendelijke manier. Sinds 2016 is het gebruik van chemische middelen voor overheden en professionals verboden. Dit omdat veel bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen, wat een nadelig effect heeft op planten, dieren en de productie van drinkwater.

Onkruid groeit sneller terug

Door gebruik te maken van milieuvriendelijke middelen, zoals heet water, hete lucht, vegen en borstelen, worden onkruiden niet meer tot in de wortel bestreden. De aanpak richt zich op de bovengrondse delen van de plant. Deze middelen zijn minder belastend voor het milieu dan de chemische bestrijding, maar minder effectief. U merkt door deze aanpak dat onkruid sneller terug groeit. We houden in de gemeente Altena 3 x per jaar een borstelronde om het onkruid op verhardingen te verwijderen. 

Helpt u ons bij het beheersen van onkruid?

Door de huidige manier van onkruidbeheersing ziet het onderhoudsbeeld er anders uit dan u vanuit het verleden gewend bent. Er zal nu altijd wat onkruid zichtbaar zijn. De gemeente doet haar best om de openbare ruimte zo netjes mogelijk te houden door onkruid zoveel mogelijk te beperken, maar wij vragen hierbij ook uw hulp. Onkruid groeit het makkelijkst tussen voegen van tegels. Als u regelmatig de stoep en het parkeervak voor uw deur veegt, veegt u het zand en daarmee de voedingsbodem voor onkruid weg. Een zaadje krijgt hierdoor niet de kans om te ontkiemen. Op deze manier werken we samen aan een schone en veilige woonomgeving!

Om schade aan auto's te voorkomen wordt onder of vlak naast auto's geen onkruid verwijderd. Het is dus prettig als u uw auto weghaalt als er onkruid wordt verwijderd. 

Onkruid melden

Groeit er volgens u te veel onkruid tussen de tegels? Meld dit bij de gemeente via het meldpunt www.gemeentenaltena.nl/melden of telefonisch 0183 51 61 00. Wij halen het onkruid weg in de volgende onderhoudsronde.

Hagen knippen

Naast het verwijderen van onkruid, knippen we momenteel hagen en het overhangende groen in openbare plantsoenen.

Snoei uw eigen overhangend groen

Elk jaar keert het weer terug: overhangend groen dat over de openbare weg en stoepen hangt en hinder geeft voor gebruikers.

We vragen u dan ook om bij het onderhoud van uw tuin het overhangende groen weg te snoeien. Bijvoorbeeld bomen en struiken die over de erfafscheiding heen hangen op de stoep op straat.