Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Kosten afval stijgen, afval scheiden blijft lonen

College stelt maatregelen voor, gemeenteraad moet nog beslissen

containers

Alle inwoners van de gemeente betalen afvalstoffenheffing

Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de kosten voor het ophalen en verwerken van afval. De heffing staat op de aanslag die u ieder jaar in februari ontvangt.

De afvalstoffenheffing in Altena bestaat uit 2 delen

De afvalstoffenheffing bestaat uit 2 delen. Een vast deel dat iedereen betaalt. In 2019 is dat € 132,00. En een deel dat inwoners betalen voor het aanbieden van hun container. Op dat laatste deel heeft u zelf invloed. Wie vaker afval aanbiedt, betaalt meer dan iemand die minder afval aanbiedt. 

De afvalstoffenheffing stijgt

We draaien er niet omheen: afval aanbieden wordt duurder. Dat komt omdat het storten van afval veel meer kost, net als het huis-aan-huis ophalen. Op deze kostenstijgingen heeft de gemeente geen invloed. De forse extra kosten die we als gemeente moeten maken voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, berekenen we door in de afvalstoffenheffing. Dat hebben we zo afgesproken.

U heeft zelf invloed op de kosten

Wethouder Van Vugt: “Natuurlijk baal ik er ook van dat de verbrandingstarieven stijgen en dat vuilnisophaaldiensten meer rekenen. Alle gemeenten hebben daar last van. We willen de kosten zo eerlijk mogelijk in rekening brengen. We laten de kostenstijging vooral plaatsvinden in het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Dat betekent dat wie meer afval aanbiedt, meer betaalt. Inwoners die veel scheiden hebben minder last van de kostenstijging.”

Nieuwe tarieven container

Iedere keer dat u de grijze container aan straat zet, betaalt u € 11,50. Dit was € 9,50. Een kleine grijze container aanbieden gaat € 6,70 kosten. Dit was € 5,55. De groene container laten legen gaat € 1,15 kosten per keer, de grote € 2,00.

Groen was nooit gratis

Wethouder Van Vugt: “Veel inwoners denken dat de groene container gratis is. Dat is een mythe. Ophalen van gft kost geld en storten kost ook geld. Alleen zien we dat niet omdat die kosten in het vaste tarief zitten. Iemand met een kleine tuin betaalt nu mee voor iemand met een grote tuin. En inwoners die de container weinig aanbieden, betalen mee aan inwoners die de container elke keer aan straat zetten. Ons voorstel vinden wij duidelijker en eerlijker. We verwachten dat het tot minder kosten leidt. En dat is in ieders belang.”

Het brengen van tuinafval op de milieustations blijft gratis. Dit komt omdat de stortkosten voor zuiver tuinafval veel minder zijn dat dan de combinatie van tuin- en keukenafval.  

De veranderingen gaan in per 1 januari 2020

Maar eerst is de gemeenteraad aan zet. Zij gaan nog in discussie over de voorstellen van het college.

Tijdens de Altenatafel van 1 oktober krijgen raadsleden een toelichting op het voorstel van het college. Wilt u de raad laten weten wat u vindt van de plannen en waarom? Maak dan gebruik van de mogelijkheid tot inspreken. Meld u hiervoor aan bij de griffie (griffie@gemeentealtena.nl). De raad gaat over de plannen in debat op 29 oktober en neemt – waarschijnlijk- een besluit in de raadsvergadering van 19 november. Het agendapunt afvalinzameling start om 20.30 uur. Voor meer info over de Altenatafels kijk op: https://altena.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/665594/Altenatafels%2001-10-2019

Veelgestelde vragen

We hebben de belangrijkste vragen met antwoorden voor u op een rijtje gezet.