Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gezocht: voorzitter en leden brede Adviesraad Sociaal Domein Altena

Homepage publicatie

Participatie van inwoners staat hoog in het vaandel bij de gemeente Altena. Voor het sociaal-maatschappelijk beleid wordt hiervoor een brede Adviesraad Sociaal Domein ingesteld.

Vacature

Deze adviseert de gemeente over (jeugd-)zorg, maatschappelijke ondersteuning, participatie, armoedebeleid, schuldhulpverlening en sociale voorzieningen.

De brede Adviesraad Sociaal Domein

De brede adviesraad is nieuw in de gemeente Altena. De voorzitter en de leden zetten hun ervaring en deskundigheid in om het beleid van de gemeente zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de inwoners. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen op het gebied van het sociaal domein.

Leden van de brede Adviesraad Sociaal Domein Altena ontvangen presentiegeld en een onkostenvergoeding.

Wie zoeken wij?

Reageren of meer weten?

Klik op de links voor een uitgebreide omschrijving van de functies.

Heeft u belangstelling? Stuur vóór 1 maart 2019 uw motivatie en cv per e-mail naar de gemeente Altena, t.a.v. Bram Koolstra, b.koolstra@gemeentealtena.nl. Ook voor eventuele vragen kunt u terecht bij Bram Koolstra, bereikbaar op werkdagen via (0183) 50 66 02 of b.koolstra@gemeentealtena.nl.