Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Anders maaien, voor meer insecten

Door minder en anders te maaien krijgen verschillende planten en dieren meer ruimte.

Aan de Woudrichemseweg laten we een strook groen staan. Bijen halen hun voedsel uit stuifmeel van bloemen.

Door veel te maaien is er weinig variatie in planten en bloemen. Hierdoor vinden dieren zoals insecten weinig voedsel. Bijen bijvoorbeeld zijn belangrijk voor de bestuiving van gewassen. Zonder bijen zou er veel minder voedsel zijn.

Groenbeheer en biodiversiteit

De gemeente houdt bij groenonderhoud al rekening met biodiversiteit. Zo planten we na het kappen van bomen verschillende soorten bomen terug. Wethouder Roland van Vugt: “Als gemeente hebben we een verantwoordelijkheid voor biodiversiteit, voor alles wat in de natuur leeft en groeit. Samen met een heleboel initiatieven van inwoners en ondernemers zorgen we voor een mooi en aantrekkelijk Altena.”

Dit jaar kleine stappen

De afspraken over het maaien in onze gemeente zijn nog de afspraken uit de oude 3 gemeenten. We passen hierin dit jaar wel wat aan, maar kunnen het groen in de gemeente nog niet helemaal anders beheren. Wat we voor nu aanpassen:

  • In een aantal brede bermen in het buitengebied die langs kleinere sloten lopen maaien we alleen de strook direct langs de weg. Een strook gras wat verder van de weg laten we staan.
  • De sloothellingen maaien we dit jaar 1 keer, in plaats van 2 keer.
  • We maaien niet rondom verkeerslichten en bomen

Volgend jaar nieuw beleid

Deze wijzingen zijn alleen in het buitengebied. Voor volgend jaar kijken we samen met de gemeenteraad naar nieuwe regels voor het beheren van wegbermen en grasvelden, binnen en buitende de bebouwde kom. Daarbij kijken we waar we kansen zien voor biodiversiteit. Natuurlijk gaan we voor we nieuwe maaibeleid opstellen ook in gesprek met akkerbouwers, omdat veel groenstroken grenzen aan landbouwgrond.

Meer natuur in de tuin

Ook in uw eigen tuin kunt u veel doen om dieren een handje te helpen. Vervang bijvoorbeeld bestrating door bloeiende struiken en bloemen. Meer groen in de tuin helpt ook wateroverlast tegen te gaan tijdens hoosbuien.