Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

21 mei: Altenatafels over lokale omroep en Omgevingsvisie

Extra altenatafels op 21 mei

Gemeenteraad

Dinsdag 21 mei zijn er extra Altenatafels. Op de agenda staat:

  • hoorzitting over de lokale omroep: in juni brengt de gemeenteraad een advies uit aan het Commissariaat voor de Media over welke lokale omroep het uitzendrecht krijgt voor Altena. Op 14 mei heeft de raad gesproken over het programma van eisen, waaraan deze lokale omroep moet voldoen. Tijdens de hoorzitting krijgen de Aalburgse Omroep Stichting (OKÉ FM) en Stichting RTV Altena (A FM) de gelegenheid om duidelijk te maken in hoeverre zij aan deze eisen voldoen.
  • presentatie over de ontwerp-omgevingsvisie. In de omgevingsvisie legt de gemeente vast hoe zij op de lange termijn omgaat met de buitenomgeving. Dit hoort bij de Omgevingswet die per 2021 ingaat. De ontwerp-omgevingsvisie is tot stand gekomen na interviews, een gebiedsconferentie, internetconsultatie en themabijeenkomsten. Tijdens de Altenatafel wordt een toelichting gegeven op de beleidskeuzes/ dilemma’s.

Beide agendapunten starten om 19.30 uur. U bent van harte welkom!

Idee of oproep? Kom naar het forum!

Hebt u een idee dat u aan de gemeenteraad wilt presenteren? Wilt u vertellen over een probleem, een oproep doen, een petitie overhandigen of een initiatief lanceren? Het kan bij het forum. Elke maand, voorafgaand aan de raadsvergadering. U kunt alleen komen maar ook samen met buren, als vereniging, organisatie of comité. Wilt u meer weten over het forum? Neem contact op met de griffie via griffie@gemeentealtena.nl of via 0183 – 51 60 54.