Gemeente Altena: Nieuwsberichten Het laatste nieuws van de gemeente Altena nl Gemeente Altena Sat, 07 Dec 2019 18:01:04 +0100 Sat, 07 Dec 2019 18:01:04 +0100 news-208 Tue, 03 Dec 2019 08:40:38 +0100 Van de gemeenteraad https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/van-de-gemeenteraad-15.html Installatie Egbert Lichtenberg als nieuwe burgemeester 9 december: installatie Egbert Lichtenberg als nieuwe burgemeester

Egbert Lichtenberg wordt maandagavond officieel geïnstalleerd als eerste kroonbenoemde burgemeester van Altena. De beëdiging door Commissaris van de Koning Wim van de Donk  vindt plaats tijdens een speciale raadsvergadering. Deze vergadering begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom. Na afloop (naar verwachting rond 20.30 uur) is er  gelegenheid de nieuwe burgemeester te feliciteren. De installatie is ook live te volgen via de live stream:  https://altena.raadsinformatie.nl/live

Egbert Lichtenberg

 

10 december: Altenatafel

De raad bespreekt op 10 december tijdens een Altenatafel de ‘wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning’. De vergadering begint om 19.30 uur.

Raadsleden in beeld

Wie zijn de gemeenteraadsleden? We stellen elke week een raadslid aan u voor. Deze week: Pauline van den Tol-de Weert, Burgerstem Altena.

Pauline van den Tol

“Geboren in 1946. Ik heb ervaring in de ouderenzorgdoor vrijwilligerswerk bij  onder andere de Ouderenbond en Wmo-cliëntondersteuning.”

Waarom wilde je raadslid worden?

“Ik hoop achter de raadstafel meer te bereiken dan in het verleden. Toen sprak ik regelmatig in over mijn niet altijd goede ervaring met de uitvoering van het Sociaal Domein. Bij inspraak wordt wel geluisterd maar er wordt niet altijd wat mee gedaan! Als raadslid kan ik invloed uitoefenen dat er meer wordt gedaan met inspraak en burgerinitiatieven. Met mijn ervaring kan ik  van dienst zijn voor een zorgvuldig Sociaal Beleid.”

Wat wil je de komende jaren als raadslid bereiken?

“Dat het Wmo-beleid er voor zorgt dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis en woonomgeving kunnen blijven wonen. Dat aanvragers van ondersteuning duidelijke informatie krijgen over alle rechten en mogelijkheden. Dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt als blijkt dat zorgaanbieders onvoldoende kwaliteit leveren. Duidelijke en toegankelijke informatie over armoedebeleid, toeslagregelingen en verlaging van gemeentelijke belastingen. En ten slotte dat naast digitale informatie,  schriftelijke informatie beschikbaar blijft voor burgers die geen pc bezitten en/of daar niet mee kunnen werken.”

Pauline van den Tol-de Weert, telefoonnummer  06 – 53 32 42 51, email p.vandentol@gemeentealtena.nl

 

Vragen over de gemeenteraad?

Heeft u vragen over of aan de gemeenteraad? Wilt u een keer inspreken? Een idee of initiatief presenteren? Of de raad uitnodigen voor een bezoek? Neem contact op met de griffie. Dat kan via telefoonnummer 0183 – 51 61 00 of griffie@gemeentealtena.nl

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht Gemeenteraad
news-203 Thu, 21 Nov 2019 11:58:18 +0100 Compost maken met de buurt https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/compost-maken-met-de-buurt.html Gezocht: 5 testers voor een wormenhotel De gemeente start een experiment met 5 wormenhotels. Daarvoor zoeken we buurten, Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) of instellingen die met ons deze proef willen aangaan.

Van gft naar compost

In een wormenhotel maken zo’n 1000 wormen dag in dag uit compost. Buurtbewoners gooien er hun groente- en fruitafval in, en de wormen zorgen dat de lade zich vult met voedselrijke compost. Deze compost kunt u gebruiken om de grond in de tuin of op het balkon te verbeteren.

Voorwaarden

Om de kans op succes te vergroten stellen we een aantal voorwaarden aan het meedoen met het experiment:

 • Er is een ‘ambassadeur’, iemand die contactpersoon is voor de buurt of instelling waar het wormenhotel komt te staan
 • Er moet voldoende en een divers aanbod van gft zijn
 • U moet vooraf een plan hebben waar de compost voor gebruikt gaat worden
 • Voor een wormenhotel in de buurt: ongeveer 20 huishoudens kunnen meedoen met 1 hotel.
 • De bak staat op een openbare en zichtbare plek

Aanmelden wormenhotel

Meer informatie en aanmelden wormenhotel.

U kunt ook contact opnemen met team afval via afval@gemeentealtena.nl of Bert Hooijmaijers via 0183 – 51 67 61.

Het experiment moet uitwijzen of de wormenhotels iets zijn om breder uit te rollen in Altena.

Begeleiding 

Medewerkers van Megrow/The Dutch Nightcrawlers bieden begeleiding en beantwoorden inhoudelijke vragen over de wormenhotels. U krijgt van tevoren uitleg over hoe het werkt.

 

]]>
Duurzaamheid Homepage publicatie
news-196 Tue, 12 Nov 2019 14:20:28 +0100 Sloop en nieuwbouw in Dussen en Sleeuwijk https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/sloop-en-nieuwbouw-in-dussen-en-sleeuwijk.html In Dussen en Sleeuwijk zijn we begonnen met het slopen van oude schoolgebouwen en gymzalen. De scholen hebben een nieuwe bestemming gevonden in een multifunctionele accommodatie of brede school. 

Stap voor stap slopen

Rondom de slooplocaties staan bouwhekken. De aannemer stript eerst de panden en verwijdert asbest.  Daarna worden de gebouwen stap voor stap afgebroken.

Nieuwbouw

Op de plekken van de voormalige scholen en gymzalen komen woningen. De start van de bouw verschilt per locatie:

 • Dussen: eind dit jaar ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Als de gemeenteraad in februari 2020 instemt, kan in mei 2020 de bouw starten van 13 verschillende typen woningen. 
   
 • Sleeuwijk Verschoorschool: begin volgend jaar kunnen we bekend maken welke type woningen we gaan bouwen. Tijdens een inloopavond bespreken we de plannen graag met u. We streven ernaar datzelfde jaar nog te beginnen met bouwen.
   
 • Sleeuwijk Morgenster: Op deze locatie komen 40 appartementen, huur en koop. In verschillende grootte en prijzen. Als het bouwplan klaar is, is nog een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Hier hebben we een groot deel van 2020 voor nodig. We verwachten in 2021 te kunnen bouwen.
   
 • Sleeuwijk Gymzaal Vlietstraat: Hier verrijzen in 2021 10 appartementen. Ook voor deze locatie geldt dat eerst het bestemmingsplan nog gewijzigd moet worden.

Hoe kom ik in aanmerking voor een woning?

Om in aanmerking te komen voor een bouwkavel of nieuwbouwwoning moet u bekend zijn als woninggeïnteresseerde bij de gemeente. Stond u al ingeschreven op een lijst in de voormalige gemeente Aalburg, Werkendam of Woudrichem? Dan hoeft u nu niets te doen. Wilt u geregistreerd staan bij de gemeente als geïnteresseerde voor een bouwkavel of nieuwbouwwoning? Mail dan uw naam en contactgegevens naar Joan van Duren.

Naast registratie bij de gemeente, schrijft u zich in bij de projectontwikkelaar of makelaar  voor de woning of kavel van uw keuze.

Aanbod van kavels en nieuwbouwwoningen 

 

]]>
Homepage publicatie
news-194 Thu, 07 Nov 2019 14:18:23 +0100 Hoorzitting bezwarencommissie https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/hoorzitting-bezwarencommissie.html De bezwarencommissie behandelt op dinsdag 12 november en donderdag 14 november in een openbare hoorzitting de bezwaarschriften. Het horen vindt plaats in De Werf, Raadhuisplein 1 in Woudrichem. Iedereen kan deze openbare hoorzitting bijwonen:

Dinsdag 12 november 2019

 • 19.30 uur: besluit opleggen maatwerkvoorschriften Jacobsstaf 6 in Werkendam.

Donderdag 14 november 2019

 • 19.00 uur: weigering van de aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van oude blokhutten en zwembad en het plaatsen van een nieuwe blokhut op het perceel Kildijk 25 in Nieuwendijk.
 • 19.45 uur: de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit bij de locatie Melkweg 8 in Almkerk.
 • 20.30 uur: de omgevingsvergunning voor het oprichten van een hondenverblijf op de locatie Kalversteeg 2 in Hank.
]]>
news-190 Mon, 04 Nov 2019 12:50:00 +0100 Herstel asfaltsleuven glasvezel https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/herstel-asfaltsleuven-glasvezel-1.html Vanaf maandag 11 november vervangen we op verschillende locaties de noodbestrating. Vanaf maandag 11 november herstellen we noodbestrating van de asfaltsleuven op diverse locaties.  Het herstellen gebeurt in 2 fases. Deze asfaltsleuven zijn aangelegd vanwege de aanleg van glasvezel.

De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd:

 • 1e werkgang: verwijderen van noodbestrating en aanbrengen van asfalt onderbaan (sleuf wordt tijdelijk tot bovenzijde gevuld en er kunnen zich oneffenheden voordoen. Dit is nog geen definitieve bestrating. Deze wordt enkele dagen later aangebracht.
 • 2e werkgang (enkele dagen later): aanbrengen van de definitieve asfaltdeklaag.

Er is geen omleidingsroute ingesteld. De werkzaamheden zijn van korte duur.

Vragen?

Stel ze gerust aan de heer A. Lievaart, email: a.lievaart@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 51 67 67.  U kunt ook bellen naar aannemer Buitengewoon BV, de heer C. Daalhuizen via 06 – 83 89 44 89.

 

]]>
Werkzaamheden
news-187 Tue, 29 Oct 2019 14:23:41 +0100 Nieuwendijk: renovatie Buitenkade https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/nieuwendijk-renovatie-buitenkade.html Het straatwerk in de Buitenkade in Nieuwendijk wordt vervangen De werkzaamheden duren tot en met 16 december.  Een omleiding wordt aangegeven.

Vragen?

Stel ze gerust aan Justin Leemans via j.leemans@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 - 51 61 00. 

 

]]>
Werkzaamheden
news-183 Sun, 27 Oct 2019 12:05:57 +0100 Modder op de weg https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/modder-op-de-weg.html Vastzittende klei kan gladheid veroorzaken. Het oogstseizoen is in volle gang. Onze boeren doen hun best om de wegen schoon te houden. Desondanks kan vastzittende klei bij regen gladheid veroorzaken. Houd daar rekening mee als u de weg opgaat!

]]>
Werkzaamheden
news-179 Wed, 23 Oct 2019 11:36:00 +0200 Waardhuizen: Waardhuizenseweg beperkt bereikbaar https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/waardhuizen-waardhuizenseweg-beperkt-bereikbaar.html Brabantwater vervangt de waterleiding in de Waardhuizensweg Brabantwater vervangt de waterleiding in de Waardhuizensweg in Waardhuizen.

De Waardhuizenseweg is tijdens de werkzaamheden beperkt bereikbaar tussen 4 november en 10 januari. Een omleiding wordt aangegeven.

Vragen over deze werkzaamheden?

Stel ze gerust aan de heer Henk Valkis via h.valkis@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 - 51 61 00.

]]>
Werkzaamheden
news-178 Mon, 14 Oct 2019 15:12:58 +0200 Bladkorven https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/bladkorven.html Op verschillende locaties zijn weer bladkorven geplaatst. De bladkorven zijn gezet op locaties (Lees voor) waar gemeentelijke bomen staan die door bladval voor overlast zorgen. 

Spelregels bladkorf

Wilt u alleen bladafval in de bladkorf doen? Dan voorkomt u dat de korf verwijderd wordt als gevolg van verkeerd gebruik. Takken, stronken, groente- fruit- en tuinafval horen niet thuis in de bladkorf. Takken kunnen door de mazen van de korf steken, waardoor bij leegmaken de korf kapot gaat. Ook zijn takken en ander groenafval moeilijker te composteren en  dan is het verwerkingstarief hoger. Eigen tuinafval voert u daarom af via uw groene container of naar een milieustation.

De bladkorven worden één keer per week geleegd als ze voor meer dan de helft vol zijn. Als er door storm of vorst veel blad gevallen is, zamelen we extra in.

Blad opruimen door gemeente

Tijdens het dagelijks onderhoud wordt blad opgeruimd waar het gevaarlijke situaties kan opleveren voor het verkeer. Vooral voor fietsers kunnen bladhopen gevaarlijk zijn. Wilt u daarom ook geen blad op de weg vegen?

Medewerkers van de gemeente en MidZuid ruimen het overige blad op in drie grote rondes, vanaf begin november. Uitgangspunt is dat al het hinderlijke blad op gazons en wegen uiterlijk half december opgeruimd is. Tussen struiken blijft het blad gewoon liggen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer Wilko Voerman via w.voerman@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 51 69 00.

]]>
news-172 Fri, 11 Oct 2019 14:47:22 +0200 Problemen jeugdhulpaanbieder Juzt https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/problemen-jeugdhulpaanbieder-juzt.html In BN De Stem van 11 oktober heeft u kunnen lezen over de problemen bij jeugdhulpaanbieder Juzt en het zoeken naar oplossingen daarvoor. Ook kinderen uit gemeente Altena krijgen hulp van deze organisatie. Momenteel wordt hard gewerkt aan een oplossing. Wat daarbij voorop staat, is dat onze kinderen hoe dan ook de zorg blijven houden en krijgen die ze nodig hebben.

]]>
news-170 Wed, 09 Oct 2019 10:48:00 +0200 Gemeenteraad beveelt Egbert Lichtenberg aan als nieuwe burgemeester van Altena https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/gemeenteraad-beveelt-egbert-lichtenberg-aan-als-nieuwe-burgemeester-van-altena.html Aanbeveling bij Minister van Binnenlandse Zaken De gemeenteraad van Altena beveelt drs. E.B.A. (Egbert) Lichtenberg MCM bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan als burgemeester van Altena.

Dat maakte Theo Meijboom, voorzitter van de vertrouwenscommissie en plaatsvervangend raads-voorzitter op 8 oktober 2019 bekend tijdens een openbare raadsvergadering.

“Een nieuwe gemeente verdient een nieuwe burgemeester”. Onder dat motto ziet de gemeenteraad in Egbert Lichtenberg, de gevraagde burgervader die midden in de gemeenschap zal staan. Hij is integer, herkenbaar, stressbestendig, onafhankelijk, boven de partijen staand, verbindend en omgevings-bewust. Hij zal de bij een herindeling gevraagde inspiratie en vernieuwing meenemen.

Hij heeft oog voor de wijze waarop raad, college en organisatie samen werken en kan als een ‘spelverdeler’ anderen de ruimte geven om de rol te spelen die past of verwacht wordt.

Egbert Lichtenberg is momenteel algemeen directeur van de gemeenschappelijke regeling WAVA / MidZuid B.V., het sociaal werkbedrijf in West-Brabant. Daarnaast is hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Papendrecht.

De aanbeveling is het resultaat van een uitgebreide zoektocht, die het afgelopen voorjaar startte met het opstellen van een profielschets. Hierbij werden inwoners en maatschappelijke organisaties intensief betrokken. Met een enquête en in gesprekken met raadsleden konden zij aangeven aan welke eigenschappen de burgemeester van Altena moet voldoen. ‘Een burgemeester die midden in de samenleving staat, zichtbaar is en zich betrokken voelt bij de streek’ waren de belangrijkste uitkomsten.
In totaal solliciteerden 13 kandidaten. Egbert Lichtenberg (Lees voor) voldoet volgens de raad het beste aan het opgestelde profiel en daarmee aan de wensen van de inwoners.

Vervolg

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt samen met een advies van de commissaris van de Koning gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken. Omdat Altena een gemeente is met meer dan 50.000 inwoners, bespreekt de minister de voordracht in de ministerraad. Na instemming van de ministerraad draagt de minister de kandidaat voor bij de Koning. Na het Koninklijk Besluit wordt de kandidaat beëdigd door de commissaris van de Koning. Naar verwachting is de beëdiging op maandag 9 december tijdens een bijzondere raadsvergadering. Tot die tijd blijft Marcel Fränzel waarnemend burgemeester.

]]>
Gemeenteraad
news-163 Mon, 07 Oct 2019 09:16:17 +0200 Wethouder Matthijs van Oosten ‘on tour Ondernemen’ https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/wethouder-matthijs-van-oosten-on-tour-ondernemen.html 18 december op wijklocatie De Campus in Hank Wethouder Matthijs van Oosten en zijn team Ondernemen toeren door de gemeente Altena om met de plaatselijke ondernemers in contact te komen. Zij strijken op diverse locaties en momenten neer en nodigen ondernemers van harte uit om langs te komen. Voor een goed gesprek over bijvoorbeeld de ambities die u als ondernemer heeft, of zaken waar u in de praktijk tegenaan loopt. Het maken van een afspraak is niet nodig. De koffie staat klaar!

‘Tour Ondernemen’ is op 18 december in Hank

Na een geslaagde eerste bijeenkomst in de gemeentewerf in Giessen afgelopen 9 oktober, zijn wethouder Van Oosten en leden van het team Ondernemen dit keer te vinden in Hank:

 •  woensdag 18 december van 10.00 – 12.00 uur in de wijklocatie De Campus, Pastoor Lipsplantsoen 10, Hank.

Daarna komt ‘tour Ondernemen’ langs op:

 • 12 februari 2020: Gemeentewerf Altena, Bagijnhof 64, Veen;
 • 15 april 2020: Dorpshuis Genderen, Rondendans 10, Genderen;
 • 17 juni 2020: Gemeentewerf Altena, Beyerinckweg 12, Werkendam.

Voor meer informatie over ‘tour Ondernemen’ kunt u terecht bij het team Ondernemen van gemeente Altena

De accountmanagers Economie die u graag te woord staan, zijn:

 • Henri Gelevert (accountmanager economie: bedrijventerreinen, MKB en ondernemersverenigingen), bereikbaar via h.gelevert@gemeentealtena.nl of 06 - 20 52 23 18;
 • Tim van het Hof (accountmanager Economie: detailhandel, horeca en agrarische ondernemers), bereikbaar via t.vanhethof@gemeentealtena.nl of 06 - 51 14 17 09.

 

]]>
Nieuwsoverzicht
news-160 Mon, 30 Sep 2019 13:17:51 +0200 Modder op de weg = gevaar op de weg https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/modder-op-de-weg-gevaar-op-de-weg.html Het oogstseizoen is weer begonnen. Het oogstseizoen is begonnen. Voor  agrariërs en loonwerkers is dit een periode van hard werken. Dit betekent ook dat de kans op verkeersonveilige situaties toeneemt op de wegen rond boerderijen en akkers. We hebben afspraken gemaakt om de kans op verkeersonveilige situaties te verkleinen. We houden hierbij rekening met zowel de verkeersveiligheid als de belangen van de agrariërs.

Wat merkt u?

In de oogstperiode rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg. Heb begrip voor agrariërs die hun oogst moeten binnenhalen. Er is kans op extra verkeershinder. Houd rekening met modder op de weg en pas uw snelheid aan. De agrariërs doen hun best om de weg zo schoon mogelijk te houden en waar nodig plaatsen ze extra verkeersborden. Passeer de werkzaamheden met gepaste snelheid.

We plaatsen bij de invalswegen van ons gebied waarschuwingsborden.

Op deze manier dragen we allemaal ons steentje bij aan een veilig oogstseizoen

]]>
Werkzaamheden
news-147 Tue, 17 Sep 2019 16:13:21 +0200 Vermelding en adverteren gemeentegids https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/vermelding-en-adverteren-gemeentegids.html In maart 2020 verschijnt een nieuwe gemeentegids van de gemeente Altena. Beperkte uitgave

De nieuwe gemeentegids wordt in een beperkte oplage uitgegeven. Dit betekent dat de gemeentegids niet meer huis aan huis wordt bezorgd. U kunt de gemeentegids wel afhalen bij een aantal punten in onze gemeente. Uiteraard blijft de gemeentegids ook digitaal beschikbaar en via de Gemeentegids App. 

Adverteren

Binnenkort start Akse Media  met de acquisitie voor advertenties in de gemeentegids. Wilt u in de nieuwe gemeentegids adverteren, neem dan contact op met Akse Media in Den Helder, telefoonnummer 0223 – 66 88 77 of via info@aksemedia.nl.

Vermelding

Bedrijven, verenigingen en instanties die in de eerste editie van de gemeentegids van Altena staan vermeld worden (via e-mail) benaderd door Akse Media. In de mail staat een persoonlijke code waarmee u eventuele wijzigingen kunt doorgeven.

Nieuwe vermeldingen?

Verenigingen of instanties die niet eerder vermeld stonden in de gemeentegids maar wel graag een vermelding willen, moeten zich zelf aanmelden. Dat kan als volgt: 

 • per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gemeentegids Altena)
 • telefonisch: 0223 – 67 30 10 (redactie Akse Media)
 • schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gemeentegids Altena), Schrijnwerkersweg 15, 1786 PC Den Helder.

De gemeentegids van de gemeente Altena, gemaakt door Akse Media, is de enige officiële gemeentegids van de gemeente Altena.

 

]]>
Homepage publicatie
news-95 Mon, 20 May 2019 16:43:26 +0200 Energie voor en door Altena https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/?cHash=8df0daf329b0060b3ee64f792fd0c61f&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=95 Altena kent veel groene inwoners, ondernemers en instellingen. Zoals de lokale energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie. Het ene na het andere duurzame initiatief plopt uit de Altenase klei. De gemeente is blij met deze initiatieven. Wethouder duurzaamheid Roland van Vugt:

"We kunnen het niet alleen. De overgang naar een duurzamere samenleving moeten we met z’n allen maken."

Altena Nieuwe Energie – voorheen bekend als DEcAB - is zo’n initiatief. Vrijwilligers uit de gemeente hebben zich verenigd in een coöperatie om duurzame energie op te wekken. Winst maken ze niet, alles gaat naar lokale duurzaamheidsprojecten. Voorzitter Cees de Bas: "In Altena betalen we met alle huishoudens zo’n € 40 miljoen aan energie. Geld dat grotendeels naar buitenlandse bedrijven gaat. Dat kan anders. We kunnen onze eigen energie opwekken en daarmee weer nieuwe duurzame initiatieven opzetten."

Energie van de Boer

Een van de initiatieven van Altena Energie is Energie van de Boer. Een gezamenlijk zonnedak voor mensen die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen of willen. Ook op ’t Rondeel in Woudrichem zijn plannen voor een gezamenlijk zonnedak. 

Grote zonnepanelenactie

Het volgende iniatief zit eraan te komen: Vanaf juni organiseert Altena Nieuwe Energie een zonnepanelenactie voor inwoners van Altena. Secretaris Ienze Koekkoek: “Door mensen bij elkaar te brengen kunnen we slim inkopen en wat doen aan de prijs. Het plaatsen gebeurt door lokale installateurs. We gaan ervoor zorgen dat de deelnemers er zo min mogelijk omkijken naar hebben."

 

]]>
Test hier je nieuws
news-89 Tue, 14 May 2019 14:50:00 +0200 OnS Altena https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/ons-altena.html Ondersteuning nodig? Samen bekijken we waar u precies behoefte aan heeft! OnS Altena, dat is de naam die gemeente Altena vanaf nu gebruikt om u de weg te wijzen naar onze consulenten, werkzaam bij Jeugdhulp, Werk en Inkomen, Voorzieningen en Ondersteuning.

Bel of mail OnS Altena
T: 0183 – 51 60 60
E: ons@gemeentealtena.nl

Belt u OnS Altena, dan krijgt u een consulent aan de telefoon. Deze consulent is het eerste aanspreekpunt en geeft u informatie, advies of helpt u met uw aanvraag.

Zo nodig schakelt de consulent een collega in, die in uw wijk werkt en u verder begeleidt.

We proberen onze ondersteuning zo persoonlijk mogelijk te maken. Ieder mens is tenslotte anders. Samen bekijken we alle mogelijkheden om ervoor te zorgen dat u weer op eigen kracht verder kunt.

Voor meer informatie kijk op www.gemeentealtena.nl/onsaltena.

]]>
Homepage publicatie
news-55 Tue, 26 Mar 2019 16:23:26 +0100 Verbreding A27 tussen Houten – Hooipolder https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/verbreding-a27-tussen-houten-hooipolder.html De overeenkomsten voor het verleggen van kabels en leidingen langs de A27 zijn ondertekend. Dat betekent dat de netbeheerders kunnen starten met hun werkzaamheden. De verleggingen zijn nodig als  voorbereiding op de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. De eerste verleggingen vinden dit jaar al plaats.

Hinder beperken

De werkzaamheden van de diverse netbeheerders kunnen zo efficiënt mogelijk ingericht en gecombineerd worden, zodat omwonenden en bedrijven minder overlast ervaren. Per keer kun je immers één enkele nieuwe kabel verleggen, maar ook meerdere kabels en leidingen tegelijkertijd. Zo hoeft er bijvoorbeeld maar één keer een sleuf gemaakt te worden voor kabels en leidingen, of maar één keer een weg opengebroken te worden. Dat levert niet alleen een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de omgeving op. Het levert ook aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen op.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de wegverbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder op:  www.rijkswaterstaat.nl/a27houtenhooipolder.

 

 

]]>
Werkzaamheden