Gemeente Altena: Nieuwsberichten Het laatste nieuws van de gemeente Altena nl Gemeente Altena Mon, 19 Aug 2019 14:13:35 +0200 Mon, 19 Aug 2019 14:13:35 +0200 news-133 Tue, 13 Aug 2019 11:49:00 +0200 Oud-raadslid Douwe Altena overleden https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/oud-raadslid-douwe-altena-overleden.html De heer Altena was voor het CDA raadslid in Werkendam van 2007 tot 2018 Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van oud-raadslid van de voormalige gemeente Werkendam,

Douwe Altena

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Altena was voor het CDA raadslid in Werkendam van 2007 tot 2018. We herinneren hem als een zeer maatschappelijk betrokken en aimabele persoon.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Namens het gemeentebestuur van Altena,
M.A.  Fränzel, waarnemend burgemeester
S.J. Peet, griffier
A.J.E. van der Werf-Bramer,  gemeentesecretaris

]]>
Gemeenteraad Homepage publicatie
news-132 Mon, 12 Aug 2019 12:15:00 +0200 Kaaie Paolen in Veen stuk gereden https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/kaaie-paolen-in-veen-stuk-gereden.html Onderzocht wordt of de historische palen uit 1785 hersteld kunnen worden. In de nacht van zaterdag op zondag 12 augustus zijn de Kaaie Paole bij Veen stukgereden. De historische palen uit 1785 geven de grens aan tussen het gebied van het oude Waterschap Oudland Altena en het Waterschap Hoge Maasdijk van Stad en Land van Heusden.

Wethouder Paula Jorritsma (Cultuur en erfgoed) laat vanaf haar vakantieadres weten: “Ontzettend jammer dat deze monumentale palen beschadigd zijn. We gaan er alles aan doen om ze te herstellen.”

De gemeente heeft de brokstukken opgehaald en veiliggesteld. We onderzoeken nu of we de schade kunnen verhalen en of en hoe we de palen kunnen herstellen.

 

]]>
Homepage publicatie
news-131 Wed, 07 Aug 2019 09:00:34 +0200 Informatieavond over ‘Mijn huis op maat’ https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/informatieavond-over-mijn-huis-op-maat-1.html Uw huis is uw thuis Op woensdag 11 september organiseert de gemeente Altena in samenwerking met Trema Welzijn en Rabobank Altena / Bommelerwaard  een informatieavond over ‘Mijn huis op maat’. U krijgt dan van alles te horen over een leven lang veilig én comfortabel wonen. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 – 21. 00 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in Het Verlaat, Het Verlaat 1 in Almkerk. Geïnteresseerden zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.  Aanmelden is niet nodig. Komt u ook?

Krijg inzicht in mogelijke aanpassingen in uw woning

Het is tegenwoordig steeds makkelijker om uw woning comfortabel en veilig te maken. Daarbij is er meer mogelijk dan u denkt: van slimme handigheidjes tot meer ingrijpende veranderingen. En dat is nodig, omdat we steeds langer thuis blijven wonen in Nederland.

Tijdens de informatieavond op 11 september krijgt u een presentatie te zien over welke mogelijkheden u in uw woning heeft. Waar kunt u op letten? En waar kunt u nu al rekening mee houden? Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen. Ook kunt u na afloop allerlei handigheidjes en technische snufjes bekijken.

Mijn huis op maat

Om een gratis advies op maat te geven, zijn er in de gemeente Altena vrijwillige woonadviseurs. U kunt hen vragen om langs te komen voor een huisbezoek. Samen loopt u door uw woning en krijgt u een persoonlijk woonadvies met daarin de verbeterpunten van uw woning. Het woonadvies geeft ook een indicatie van de kosten. U kunt daarna zelf aan de slag gaan of er een professional bij halen. Die keus is aan u.

 

]]>
Homepage publicatie
news-127 Mon, 29 Jul 2019 15:19:52 +0200 Mantelzorgwaardering https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/mantelzorgwaardering.html Wilt u mantelzorgwaardering aanvragen? Hiermee bedankt u de mensen die voor u zorgen. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 december 2019. Mantelzorg is een bedankje meer dan waard. Met het aanvragen van een mantelzorgwaardering bedankt u de mensen die voor u zorgen. U kunt kiezen voor een geldbedrag op uw bankrekening of een VVV-cadeaukaart. Een aanvraag indienen is mogelijk tot en met 31 december 2019. Het gaat om een bedrag van € 120,00.

Hoe vraagt u de Mantelzorgwaardering aan?

Dat kan op verschillende manieren:

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Aanvragen voor september ingediend, behandelen wij in september. Is uw aanvraag goedgekeurd, dan krijgt u het bedrag van de Mantelzorgwaardering snel daarna op uw bankrekening gestort of een VVV-cadeaukaart toegestuurd.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact op met gemeente Altena - OnS Altena via 0183 - 51 60 60 of ons@gemeentealtena.nl.

]]>
Homepage publicatie
news-125 Tue, 23 Jul 2019 14:47:02 +0200 Archeologische opgraving in De Burcht levert verrassende inzichten op https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/archeologische-opgraving-in-de-burcht-levert-verrassende-inzichten-op.html Nieuwe inzichten op het burchtterrein te Werkendam In september 2016 werd in opdracht van de gemeente een archeologische opgraving uitgevoerd door archeologen van Antea Group. De opgraving was nodig in verband met de toekomstplannen voor het gebied van De Burcht achter de Hoogstraat in Werkendam. De eerste bevindingen van deze opgraving zijn gerapporteerd in een evaluatierapport en op basis daarvan werden diverse specialistische onderzoeken uitgevoerd, zoals naar dierlijk botmateriaal en constructiehout. Deze onderzoeken hebben nieuwe puzzelstukjes toegevoegd aan de geschiedenis van Werkendam in het bijzonder en die van de gemeente Altena in het algemeen. Het definitieve rapport wordt na de zomer opgeleverd.

Bevindingen van onderzoeken in 2006 en 2011

In eerdere onderzoeken, onder andere in 2006 en 2011, was al aangetoond dat het terrein rondom De Burcht in de late middeleeuwen onderdeel had uitgemaakt van het kasteelterrein. In 2006 waren reeds funderingen aangetroffen en op basis van het onderzoek uit 2011 zouden er diverse grachten en mogelijk bebouwing aanwezig kunnen zijn.

Bevindingen van opgravingen in 2016

In 2016 werd de ontwikkeling van het terrein rondom De Burcht weer actueel en is de gemeente weer een nieuw onderzoek gestart. De opgraving uit 2016 heeft een nog onbekend deel van het kasteelterrein opgeleverd. Er is vastgesteld dat de feitelijke bebouwing van de hoofdburcht meer naar het westen heeft gelegen, op de locatie waar al in 2006 muurwerken werden aangetroffen. De oorspronkelijk vroeg veertiende eeuwse bebouwing moet zelfs nog meer naar het (zuid) westen gezocht worden.

Het in 2016 opgegraven terrein heeft onderdeel uitgemaakt van de militaire sterkte van de burcht, wat onder andere blijkt uit de aanwezigheid van maar liefst drie grachten op het terrein. De eerste gracht was die van de hoofdburcht, die aan de westzijde van het kasteelterrein werd aangesneden. Een tweede gracht was eerder nog niet bekend en werd centraal gelegen in de opgraving teruggevonden. Helemaal onverwacht vervolgens was een derde gracht aan de oostzijde van de opgraving. Deze gracht laat zien dat de laatmiddeleeuwse ontwikkeling van burcht en de nederzetting Werkendam nauw met elkaar vervlecht zijn geweest. Wat namelijk bedoeld was om “het Slik” te ontwateren en waardoor Werkendam over de Hoogstraat verder kon worden uitgebouwd, vormde tegelijkertijd een verdediging van het kasteel aan de oostkant.

Meer naar het zuiden toe, ter plaatse van de huidige parkeerplaats, stroomden de verschillende waterlopen die via de Molenstraat naar de zuidelijke komwegen stroomden. Eventuele belegeringen waren daarmee vooral langs de westzijde of vanaf de Hoogstraat te verwachten. Wellicht was het mede dankzij dit omvangrijke watergangen systeem van drie grachten dat de waterburcht van Werkendam geen rol heeft gespeeld die we kunnen terugvinden in de Arkelse oorlogen van de vijftiende eeuw. Dergelijke waterburchten waren kostbaar om te belegeren, omdat een beleg bij voorbaat langdurig zou moeten zijn en daardoor kostbaar. Vaak koos men ervoor dergelijke kastelen dan ongemoeid te laten en zich te concentreren op de meer eenvoudig te belegeren kastelen, zoals bijvoorbeeld die van Giessen.

Het archeobotanisch onderzoek heeft de meeste tijd gevraagd, maar dankzij dit onderzoek weten we nu meer over het natuurlijk landschap van Werkendam en de landbouw die men er vanaf de late middeleeuwen in bedreef. Bijzonder was om te zien dat de houtspecialist in het opgegraven houtwerk uit de middelste gracht bewerkingssporen herkende die ze ook had aangetroffen bij materiaal van griendwerkers uit de vorige eeuw. Kennelijk werden tot in de twintigste eeuw oudere vertrouwde ambachtstechnieken nog gebezigd en waren nog vertrouwd!

Ook werden er resten aangetroffen die sommige inwoners van Werkendam nog in hun herinnering met zich mee dragen. Zo werden onder de huidige parkeerplaats aan de Burcht nog restanten aangetroffen van één van de noodklaslokalen die Werkendam na de Tweede Wereldoorlog had, toen gekend als de school uit Noorwegen. Daaruit mag blijken dat iets nog niet oud hoeft te zijn om door onze archeologen te kunnen worden teruggevonden!

Foto: Antea Group

]]>
news-124 Mon, 22 Jul 2019 10:13:43 +0200 Bijzonder afvalscheidingsstation op het Woerkumse strandje https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/bijzonder-afvalscheidingsstation-op-het-woerkumse-strandje.html Op vrijdag 26 juli is er een bijzonder afvalscheidingsstation geopend op het strandje in Woudrichem. Dit gebeurde in aanwezigheid van wethouder Roland van Vugt. Uiteraard waren initiatiefnemer Jos Korthout en de ontwerper Gabriël Gort ook bij dit moment aanwezig.

Er ligt veel afval en zwerfvuil op het strandje. Korthout staat erom bekend dat hij en de ‘Vrienden van het Woerkumse Strandje’ (Cornelis Vriens, Annie Korthout, Margot Verwei en Fenneke Snippe) zich met hart en ziel inzetten om het strandje zo schoon mogelijk te houden. Met grote regelmaat lopen zij, soms aangevuld met andere vrijwilligers, hun rondes. De groep verzamelt het vele aanwezige afval op het strand en in de omgeving van de camping en de Historische Haven.

Het is de bedoeling dat het bijzondere afvalscheidingsstation de bezoekers op het strand ervan bewust maakt dat er geen afval op het strand achtergelaten mag worden en het scheiden van afval nodig is. Kunstenaar Gabriël Gort uit Oudendijk maakte het ontwerp voor het educatieve en creatieve afvalstation. Het is nu zelfs een feest om je afval daarin weg te gooien. En het verzamelt ook nog eens glas, papier, plastic en blik apart in.

Wethouder Roland van Vugt: “Met dit fraaie afvalstation wil gemeente Altena bevorderen dat iedereen deze zomer van een schoon strand kan genieten. Op een speelse manier vragen we aandacht voor het scheiden van afval, hergebruik en meer bewustwording. Het is ‘Made in Altena’, dus extra bijzonder.”

]]>
Homepage publicatie
news-122 Wed, 17 Jul 2019 11:55:00 +0200 Onkruidbestrijding https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/onkruidbestrijding.html 'Wat staat dat onkruid hoog’ We krijgen veel meldingen over onkruid. De eerste borstelronde is eind mei gestart en pas afgerond. We realiseren ons dat op sommige plaatsen het onkruid hoger staat dan u gewend bent. Binnenkort starten we met een nieuwe borstelronde.  

Onkruidbestrijding

Zon en af en toe een regenbui. De meest ideale omstandigheden voor het groeien van onkruid op verhardingen. De gemeente bestrijdt onkruid op wegen, straten en pleinen alleen op een milieuvriendelijke manier. Sinds 2016 is het gebruik van chemische middelen voor overheden en professionals verboden. Dit omdat veel bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen, wat een nadelig effect heeft op planten, dieren en de productie van drinkwater.

Onkruid groeit sneller terug

Door gebruik te maken van milieuvriendelijke middelen, zoals heet water, hete lucht, vegen en borstelen, worden onkruiden niet meer tot in de wortel bestreden. De aanpak richt zich op de bovengrondse delen van de plant. Deze middelen zijn minder belastend voor het milieu dan de chemische bestrijding, maar minder effectief. U merkt door deze aanpak dat onkruid sneller terug groeit. We houden in de gemeente Altena 3 x per jaar een borstelronde om het onkruid op verhardingen te verwijderen. 

Helpt u ons bij het beheersen van onkruid?

Door de huidige manier van onkruidbeheersing ziet het onderhoudsbeeld er anders uit dan u vanuit het verleden gewend bent. Er zal nu altijd wat onkruid zichtbaar zijn. De gemeente doet haar best om de openbare ruimte zo netjes mogelijk te houden door onkruid zoveel mogelijk te beperken, maar wij vragen hierbij ook uw hulp. Onkruid groeit het makkelijkst tussen voegen van tegels. Als u regelmatig de stoep en het parkeervak voor uw deur veegt, veegt u het zand en daarmee de voedingsbodem voor onkruid weg. Een zaadje krijgt hierdoor niet de kans om te ontkiemen. Op deze manier werken we samen aan een schone en veilige woonomgeving!

Om schade aan auto's te voorkomen wordt onder of vlak naast auto's geen onkruid verwijderd. Het is dus prettig als u uw auto weghaalt als er onkruid wordt verwijderd. 

Onkruid melden

Groeit er volgens u te veel onkruid tussen de tegels? Meld dit bij de gemeente via het meldpunt www.gemeentenaltena.nl/melden of telefonisch 0183 51 61 00. Wij halen het onkruid weg in de volgende onderhoudsronde.

Hagen knippen

Naast het verwijderen van onkruid, knippen we momenteel hagen en het overhangende groen in openbare plantsoenen.

Snoei uw eigen overhangend groen

Elk jaar keert het weer terug: overhangend groen dat over de openbare weg en stoepen hangt en hinder geeft voor gebruikers.

We vragen u dan ook om bij het onderhoud van uw tuin het overhangende groen weg te snoeien. Bijvoorbeeld bomen en struiken die over de erfafscheiding heen hangen op de stoep op straat.

 

]]>
Werkzaamheden
news-123 Tue, 16 Jul 2019 12:49:58 +0200 Onkruidbestrijding https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/onkruidbestrijding-1.html 'Wat staat dat onkruid hoog’ We krijgen veel meldingen over onkruid. De eerste borstelronde is eind mei gestart en pas afgerond. We realiseren ons dat op sommige plaatsen het onkruid hoger staat dan u gewend bent. Binnenkort starten we met een nieuwe borstelronde.  

Lees hoe we het onkruid bestrijden in onze gemeente

]]>
Homepage publicatie
news-100 Tue, 09 Jul 2019 15:23:00 +0200 Onderhoud asfalt https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/onderhoud-asfalt.html Op enkele wegen brengen we nieuwe slijtlagen aan. Sinds 11 juni vindt het jaarlijks onderhoud aan asfaltwegen binnen en buiten de bebouwde kom plaats. We repareren kapot asfalt en brengen nieuwe lagen aan. De werkzaamheden duren een aantal weken. We verwachten eind september klaar te zijn.

Plaatselijk vernieuwen van kapot en/of verzakt asfalt

Op wegen binnen en buiten de bebouwde kom verspreid over de gehele gemeente. Tijdens de reparaties sluiten we sommige wegen tijdelijk af. Omdat dit plaatselijk en kort is kunnen we omwonenden niet vooraf informeren over de wegafsluiting.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met Adriaan Lievaart of Johan Wintermans via 0183 - 51 61 00.

 

]]>
Werkzaamheden
news-119 Thu, 04 Jul 2019 11:02:55 +0200 Van de gemeenteraad https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/van-de-gemeenteraad-4.html De kadernota is op 2 juli vastgesteld. Hiermee sluit de gemeenteraad zijn eerste half jaar af. Nu start het zomerreces,  om in september weer te beginnen met de Altenatafels, het forum en raadsvergaderingen.  

Heeft u vragen voor of over de raad? Wilt u een keer met raadsleden om de tafel om een onderwerp te bespreken? Wilt u de raad uitnodigen om een bezoek te brengen aan uw buurt, uw vereniging of onderneming? Laat het ons weten! Neem hiervoor contact op met de raadsgriffie, telefoonnummer  0183 – 51 60 54 of e-mail: griffie@gemeentealtena.nl

De gemeenteraad wenst u een mooie zomer!

]]>
news-116 Fri, 28 Jun 2019 12:59:57 +0200 Sollicitaties burgemeester https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/sollicitaties-burgemeester.html Overzicht sollicitaties burgemeestersvacature Tot 25 juni liep de sollicitatietermijn voor de vacature van burgemeester van Altena.

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant brengt het volgende naar buiten:

Totaal aantal sollicitaties: 13
•    Vrouw: 1
•    Man: 12  

Hoofdfuncties van de sollicitanten:        
1.    (oud-)burgemeesters/wethouders en overige politiek c.q. overheid: 12
2.    particuliere sector/vrije beroepen: 1

Sollicitanten in categorie 2 combineren de hoofdfunctie veelal met een of meer politiek-bestuurlijke nevenfuncties.

Lees meer over de sollicitatieprocedure van de nieuwe burgemeester.

]]>
Gemeenteraad Homepage publicatie
news-114 Tue, 25 Jun 2019 13:56:31 +0200 Inzameling taxus https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/inzameling-taxus.html U kunt weer de jonge takjes van de Taxus Baccata inleveren op de milieustations in Giessen, Werkendam en Hank. In de jonge twijgen van de Taxus Baccata-haag zit baccatine, een belangrijke grondstof voor het maken van bestanddelen van chemotherapie.

Hoe snoeit u de taxus?

  • alleen jonge, éénjarige scheuten van de met een maximale lengte van 30 cm zijn geschikt;
  • leg voor het snoeien een zeil op de grond waarop het snoeisel kan worden opgevangen. Zo  kunt u het snoeisel schoon en zonder steentjes, aarde en oude takken aanleveren.

Contactgegevens en openingstijden milieustations.

]]>
Homepage publicatie
news-113 Tue, 18 Jun 2019 13:19:13 +0200 Eikenprocessierups https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/eikenprocessierups.html We hebben waarschuwingstape aangebracht op de gemeentelijke eikenbomen waar de rupsen inzitten. Een speciaal bedrijf is bezig de rupsen te verwijderen. Ze pakken eerst plekken als speeltuinen en bomen rondom scholen aan. 

De brandharen kunnen overlast geven voor mens en dier. Vermijd daarom elk contact met de rupsen en nesten.

Bent u toch in contact gekomen met de rupsen of brandharen? Was dan uw huid goed en spoel uw ogen goed uit met water. Als u ernstige klachten heeft, neem dan contact op met uw huisarts.

Ontdekt u een nest in het openbaar groen?

Wij horen het graag. Meld het digitaal bij ons of bel naar 0183 - 51 61 00.

Vindt u de eikenprocessierupsen in uw tuin?

Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Het is niet aan te raden dit zelf te doen. U kunt het beste contact opnemen met een boomverzorgings- of ongediertebestrijdingsbedrijf bij u in de buurt.

Meer informatie

Voor meer informatie over de eikenprocessierups kunt u kijken op de site van het RIVM of op de site van de GGD.

]]>
Homepage publicatie
news-111 Thu, 06 Jun 2019 13:23:14 +0200 Eethen: reconstructie Raadhuisstraat https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/eethen-reconstructie-raadhuisstraat.html Vanaf dinsdag 11 juni starten we met werkzaamheden aan de Raadhuisstraat. Dinsdag 11 juni starten we met het aanbrengen van kruisingsplateau’s het vervangen van de asfaltverharding en het verplaatsen van de bushaltes in de Raadhuisstraat in Eethen.

Het verkeer zal worden omgeleid via Hoofdveld en Nieuwe Steeg. De werkzaamheden duren tot ongeveer 26 juli.

Vragen? 

Stel ze aan Henk Valkis via h.valkis@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 51 67 38

]]>
Werkzaamheden
news-105 Tue, 28 May 2019 11:49:42 +0200 Anders maaien, voor meer insecten https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/anders-maaien-voor-meer-insecten.html Door minder en anders te maaien krijgen verschillende planten en dieren meer ruimte. Door veel te maaien is er weinig variatie in planten en bloemen. Hierdoor vinden dieren zoals insecten weinig voedsel. Bijen bijvoorbeeld zijn belangrijk voor de bestuiving van gewassen. Zonder bijen zou er veel minder voedsel zijn.

Groenbeheer en biodiversiteit

De gemeente houdt bij groenonderhoud al rekening met biodiversiteit. Zo planten we na het kappen van bomen verschillende soorten bomen terug. Wethouder Roland van Vugt: “Als gemeente hebben we een verantwoordelijkheid voor biodiversiteit, voor alles wat in de natuur leeft en groeit. Samen met een heleboel initiatieven van inwoners en ondernemers zorgen we voor een mooi en aantrekkelijk Altena.”

Dit jaar kleine stappen

De afspraken over het maaien in onze gemeente zijn nog de afspraken uit de oude 3 gemeenten. We passen hierin dit jaar wel wat aan, maar kunnen het groen in de gemeente nog niet helemaal anders beheren. Wat we voor nu aanpassen:

  • In een aantal brede bermen in het buitengebied die langs kleinere sloten lopen maaien we alleen de strook direct langs de weg. Een strook gras wat verder van de weg laten we staan.
  • De sloothellingen maaien we dit jaar 1 keer, in plaats van 2 keer.
  • We maaien niet rondom verkeerslichten en bomen

Volgend jaar nieuw beleid

Deze wijzingen zijn alleen in het buitengebied. Voor volgend jaar kijken we samen met de gemeenteraad naar nieuwe regels voor het beheren van wegbermen en grasvelden, binnen en buitende de bebouwde kom. Daarbij kijken we waar we kansen zien voor biodiversiteit. Natuurlijk gaan we voor we nieuwe maaibeleid opstellen ook in gesprek met akkerbouwers, omdat veel groenstroken grenzen aan landbouwgrond.

Meer natuur in de tuin

Ook in uw eigen tuin kunt u veel doen om dieren een handje te helpen. Vervang bijvoorbeeld bestrating door bloeiende struiken en bloemen. Meer groen in de tuin helpt ook wateroverlast tegen te gaan tijdens hoosbuien.

]]>
news-95 Mon, 20 May 2019 16:43:26 +0200 Energie voor en door Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/energie-voor-en-door-altena.html Altena kent veel groene inwoners, ondernemers en instellingen. Zoals de lokale energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie. Het ene na het andere duurzame initiatief plopt uit de Altenase klei. De gemeente is blij met deze initiatieven. Wethouder duurzaamheid Roland van Vugt:

"We kunnen het niet alleen. De overgang naar een duurzamere samenleving moeten we met z’n allen maken."

Altena Nieuwe Energie – voorheen bekend als DEcAB - is zo’n initiatief. Vrijwilligers uit de gemeente hebben zich verenigd in een coöperatie om duurzame energie op te wekken. Winst maken ze niet, alles gaat naar lokale duurzaamheidsprojecten. Voorzitter Cees de Bas: "In Altena betalen we met alle huishoudens zo’n € 40 miljoen aan energie. Geld dat grotendeels naar buitenlandse bedrijven gaat. Dat kan anders. We kunnen onze eigen energie opwekken en daarmee weer nieuwe duurzame initiatieven opzetten."

Energie van de Boer

Een van de initiatieven van Altena Energie is Energie van de Boer. Een gezamenlijk zonnedak voor mensen die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen of willen. Ook op ’t Rondeel in Woudrichem zijn plannen voor een gezamenlijk zonnedak. 

Grote zonnepanelenactie

Het volgende iniatief zit eraan te komen: Vanaf juni organiseert Altena Nieuwe Energie een zonnepanelenactie voor inwoners van Altena. Secretaris Ienze Koekkoek: “Door mensen bij elkaar te brengen kunnen we slim inkopen en wat doen aan de prijs. Het plaatsen gebeurt door lokale installateurs. We gaan ervoor zorgen dat de deelnemers er zo min mogelijk omkijken naar hebben."

 

]]>
Test hier je nieuws
news-89 Tue, 14 May 2019 14:50:00 +0200 OnS Altena https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/ons-altena.html Ondersteuning nodig? Samen bekijken we waar u precies behoefte aan heeft! OnS Altena, dat is de naam die gemeente Altena vanaf nu gebruikt om u de weg te wijzen naar onze consulenten, werkzaam bij Jeugdhulp, Werk en Inkomen, Voorzieningen en Ondersteuning.

Bel of mail OnS Altena
T: 0183 – 51 60 60
E: ons@gemeentealtena.nl

Belt u OnS Altena, dan krijgt u een consulent aan de telefoon. Deze consulent is het eerste aanspreekpunt en geeft u informatie, advies of helpt u met uw aanvraag.

Zo nodig schakelt de consulent een collega in, die in uw wijk werkt en u verder begeleidt.

We proberen onze ondersteuning zo persoonlijk mogelijk te maken. Ieder mens is tenslotte anders. Samen bekijken we alle mogelijkheden om ervoor te zorgen dat u weer op eigen kracht verder kunt.

Voor meer informatie kijk op www.gemeentealtena.nl/onsaltena.

]]>
Homepage publicatie
news-55 Tue, 26 Mar 2019 16:23:26 +0100 Verbreding A27 tussen Houten – Hooipolder https://www.gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/verbreding-a27-tussen-houten-hooipolder.html De overeenkomsten voor het verleggen van kabels en leidingen langs de A27 zijn ondertekend. Dat betekent dat de netbeheerders kunnen starten met hun werkzaamheden. De verleggingen zijn nodig als  voorbereiding op de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. De eerste verleggingen vinden dit jaar al plaats.

Hinder beperken

De werkzaamheden van de diverse netbeheerders kunnen zo efficiënt mogelijk ingericht en gecombineerd worden, zodat omwonenden en bedrijven minder overlast ervaren. Per keer kun je immers één enkele nieuwe kabel verleggen, maar ook meerdere kabels en leidingen tegelijkertijd. Zo hoeft er bijvoorbeeld maar één keer een sleuf gemaakt te worden voor kabels en leidingen, of maar één keer een weg opengebroken te worden. Dat levert niet alleen een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de omgeving op. Het levert ook aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen op.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de wegverbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder op:  www.rijkswaterstaat.nl/a27houtenhooipolder.

 

 

]]>
Werkzaamheden