Gemeente Altena: Nieuwsberichten Het laatste nieuws van de gemeente Altena nl Gemeente Altena Sun, 05 Apr 2020 12:42:08 +0200 Sun, 05 Apr 2020 12:42:08 +0200 news-274 Tue, 31 Mar 2020 17:17:02 +0200 Gewijzigde openingstijden rond Pasen https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gewijzigde-openingstijden-rond-pasen-1 Het gemeentehuis is op Goede Vrijdag en tweede paasdag gesloten. De milieustations in Giessen en Werkendam zijn geopend op Goede Vrijdag. Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en maandag 13 april (tweede paasdag).

Milieustations

De milieustations in Giessen en Werkendam zijn op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) geopend tijdens de normale openingstijden.

Ook op zaterdag 11 april gelden de normale openingstijden (8.30 tot 12.30 uur).

Op maandag 13 april (tweede paasdag) zijn de milieustations gesloten.

Het milieustation in Hank is tijdelijk gesloten.

 

Openingstijden milieustations tot 1 mei 

Het is momenteel erg druk op de milieustations. Daarom verruimen we tijdelijk de openingstijden

 

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-273 Tue, 31 Mar 2020 15:11:33 +0200 Van de gemeenteraad https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/van-de-gemeenteraad-23 De gemeenteraad blijft in touw! Vergaderingen zijn online te volgen. De vergaderingen van de gemeenteraad gaan ondanks de coronamaatregelen door. De minister heeft duidelijk gemaakt dat het belangrijk is dat bij gemeenten de lokale democratie in werking blijft. De gemeenteraad vergadert wel op een aangepaste wijze.  De planning van de vergaderingen is daarom gewijzigd. Maar ook buiten de vergaderingen blijft de gemeenteraad in touw! Raadsleden blijven actief en fracties en werkgroepen overleggen online.

Aangepaste raadsvergadering

Bij alle onderwerpen waarover de raad een besluit moet nemen, wordt kritisch bekeken of de behandeling direct plaats moet vinden. Wanneer er onderwerpen zijn waarbij een besluit van de gemeenteraad niet kan wachten, vergadert de raad daarover. Maar dan dus in aangepaste vorm, met één raadslid per fractie en zonder publiek. En natuurlijk volgens de regels van het RIVM.  

De vergadering is wel altijd online te volgen via de live stream. Die vindt u op altena.raadsinformatie.nl/live.

 

Deze aangepaste vergaderingen vinden plaats op de dinsdagavond en starten, in principe, om 19.30 uur. We kondigen deze vergaderingen ook aan op de gemeentepagina in Het Kontakt en sociale media. Voor de meest actuele planning is het verstandig om te kijken op ons raadsinformatiesysteem

Inspreken? Neem contact op met de griffie

Als er onderwerpen op de agenda staan waar u als inwoner over kunt inspreken, dan vermelden we dat op de agenda  via altena.raadsinformatie.nl. Meestal is die mogelijkheid er wel.

In persoon inspreken tijdens de vergadering kan vanwege de maatregelen niet. Maar er zijn wel andere manieren mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een geschreven tekst of een filmpje. U kunt deze dan gewoon per mail toesturen. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de griffie. Samen met u bespreken we hoe dat het beste kan.

Contact

Heeft u vragen over de gemeenteraad of  áán de gemeenteraad? Neemt u dan contact op met de griffie: griffie@gemeentealtena.nl of via 0813 - 51 61 00.

]]>
Nieuwsoverzicht Gemeenteraad
news-271 Tue, 24 Mar 2020 15:37:08 +0100 Woudrichem: werkzaamheden Middelvaart https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/woudrichem-werkzaamheden-middelvaart Herstellen bestrating en asfaltverharding Van maandag 30 maart tot ongeveer eind juni herstellen we de bestrating en asfaltverharding aan de Middelvaart. Het gaat om het gedeelte tussen de Baljuw en de Burgemeester van Rijswijkstraat. Dit gedeelte is dan afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleiding is aangegeven.

Vragen?

Stel ze gerust aan de heer Henk Valkis via h.valkis@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 51 61 00.

]]>
Werkzaamheden
news-269 Tue, 24 Mar 2020 14:36:24 +0100 Brief van burgemeester Lichtenberg voor alle inwoners https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/brief-van-burgemeester-lichtenberg-voor-alle-inwoners-1 We hebben elkaar nu meer dan ooit nodig Ik reken ook op u! Beste mensen, inwoners van Altena, 

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Het kabinet heeft afgelopen maandag wederom nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd die nodig zijn om samen de coronacrisis te bestrijden.
De nieuwe maatregelen zijn niet alleen strenger, ze duren ook lang, tot 1 juni.
Dat is lang, erg lang.
Ons dagelijks leven verandert voor ons allemaal ingrijpend.
Geen feestjes, geen verjaardagen, geen Koningsdag, geen feestweken. Maar ook de Herdenkingsbijeenkomsten die zo zorgvuldig zijn voorbereid, kunnen niet doorgaan. 75 jaar Bevrijding kunnen we niet vieren op de manier zoals we dat voor ogen hadden.
We mogen nog maar beperkt bij elkaar op bezoek en samenscholing is verboden. 

Indien nodig krijg ik als burgemeester bevoegdheden om bepaalde gebieden te sluiten, er kunnen flinke boetes worden uitgedeeld. Ik hoop dat dat in Altena niet nodig zal zijn.

Ik doe een oproep aan u allen om in deze situatie uw eigen verantwoordelijkheid te nemen. Of je nu jong bent of oud, de regels gelden voor ons allemaal. Kijk niet naar wat een ander doet, kijk naar jezelf en doe wat we als gemeenschap nodig hebben om de crisis te bestrijden. Zolang er nog geen medicijn gevonden is, is dit de enige manier om corona te stoppen.  

De afgelopen weken is al vaak gezegd dat we elkaar nodig hebben om deze crisis te bestrijden.

Deze woorden krijgen met de dag meer bevestiging. Iedereen moet zich aan de richtlijnen houden. Er zijn geen excuses. Naast de hygiëne maatregelen, moeten we vooral ook afstand houden van elkaar. En dat is heel moeilijk. Juist in deze tijden willen we er zijn voor elkaar en willen we samen optrekken. Maar we moeten hier samen doorheen. We kunnen hier samen doorheen.

Het virus heeft een ongekende impact op onze levens.

En dan denk ik eerst en vooral aan die families die daadwerkelijk getroffen zijn door het virus. De een heeft slechts lichte kwalen en wellicht nauwelijks klachten, maar voor een ander heeft de besmetting grote gevolgen. Ik begrijp dat ouderen en kwetsbaren in onze samenleving zich zorgen maken, net als de mensen in hun omgeving. Ik leef met u mee. 

Altena is een krachtige gemeenschap,

Ik heb er alle vertrouwen in dat wij hier samen doorheen komen. Met aandacht en zorg voor elkaar. Wij kennen onze buren en onze buurtgenoten. Wij zijn in staat om samen nog zorgzamer te zijn voor elkaar dan dat we altijd al zijn. Die aandacht voor elkaar moeten we de komende periode vasthouden.

Laten we elkaar moed inspreken en op andere manieren contact met elkaar houden.

Ik wil u ook complimenteren

Met de prachtige initiatieven die er deze dagen ontstaan. In veel van onze kernen zetten vrijwilligers zich op allerlei manieren in voor de mensen in hun kern of daarbuiten. Dat gebeurt onder andere onder de vlag van grote welzijnsorganisaties als Trema en Pro Seniore. En dat gebeurt ook op kleine schaal in straten of wijken. Hartverwarmend!  Altena is een krachtige gemeenschap. In tijden als deze mogen we daar samen trots op zijn. Wilt u ook een bijdrage leveren? Kijk dan eens rond in uw eigen kern, uw hulp is meer dan welkom.  

Als uw burgemeester doe ik mijn uiterste best om al het nodige en het mogelijke te doen wat in deze periode goed is voor onze gemeente en voor u. Dat doe ik samen met het college, met de gemeenteraad en met onze medewerkers. Wij bekijken iedere dag welke maatregelen wij kunnen en moeten nemen om het beleid dat door deskundigen en door het kabinet wordt uitgedacht, bij ons toe te passen. Wij ondersteunen de acute en niet-acute zorg, de scholen en de hulpdiensten daar waar mogelijk. We zijn er ook voor onze ondernemers en zzp’ers. We werken hard aan de uitwerking van het steunpakket wat voor hen is vastgesteld.

Op onze website vindt u continu de meest actuele informatie van het RIVM en de Rijksoverheid. U kunt ook bellen met het RIVM, 0800-1351 als u vragen of zorgen heeft over het virus, neem dan met hen contact op. Zij zijn er voor u. U mag ook altijd met de gemeente bellen. Ook wij helpen u graag waar mogelijk.

Ik wens ons allen toe dat we het gewone leven straks weer snel op kunnen pakken. Maar bovenal wens ik u en uw dierbaren veel sterkte toe. 

Egbert Lichtenberg, 
Burgemeester 

  

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-250 Wed, 26 Feb 2020 09:30:36 +0100 Giessen: Parallelweg https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/giessen-parallelweg Aanleg nieuwe hoofdwaterleiding Brabant Water is gestart met de aanleg van een nieuwe hoofdwaterleiding langs de Parallelweg in Giessen. De werkzaamheden duren ongeveer tot 15 mei.

De werkzaamheden vinden plaats tussen de rotonde N322 en de Burgstraat.

Tijdens deze werkzaamheden kan er verkeershinder plaatsvinden.

Vragen?

Stel ze gerust aan de heer Henk Valkis via h.valkis@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 516100

]]>
Werkzaamheden
news-249 Wed, 26 Feb 2020 09:27:15 +0100 Hank: Korenstraat https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/hank-korenstraat Vervangen riolering en herinrichten Korenstraat Vanaf 2 maart starten wij met het vervangen van de riolering en het herinrichten van de Korenstraat in Hank. De werkzaamheden duren ongeveer tot 17 juli.

Tijdens deze werkzaamheden zal een omleiding voor het doorgaand verkeer worden ingesteld.

Vragen?

Stel ze gerust aan de heer Henk Valkis via h.valkis@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 516100

]]>
Werkzaamheden
news-242 Thu, 13 Feb 2020 15:42:44 +0100 Altena werkt met West-Brabantse gemeenten aan duurzame energie https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/altena-werkt-met-west-brabantse-gemeenten-aan-duurzame-energie Samen met andere gemeenten in West-Brabant werkt Altena aan de verduurzaming van de energievoorziening Samen met andere gemeenten in West-Brabant werkt Altena aan de verduurzaming van de energievoorziening. Die gezamenlijke energie-ambities verwoorden we in de Regionale Energiestrategie (RES). In de RES brengen we in kaart waar en hoe we energie kunnen besparen, duurzame elektriciteit kunnen opwekken en onze huizen duurzaam kunnen verwarmen. In de contourennotitie RES staan de belangrijkste keuzes die de regio wil maken. De komende tijd worden alle gemeenteraden hierover geraadpleegd. In Altena is nog veel potentie.

In Nederland maken 30 regio’s een eigen RES. Die opgave volgt uit het Klimaatakkoord. Het Rijk, de provincies en gemeenten spraken daarin af om de elektriciteit en de warmte die we gebruiken te verduurzamen. Dat doen we in West-Brabant samen met bedrijven, organisaties en inwoners.

Nog veel potentie in Altena

In de gemeente Altena is al opwek van duurzame elektriciteit gerealiseerd en gepland. Zo zijn er al veel zonnepanelen op grote bedrijfsdaken. Om de opgave voor de RES te halen moeten we de komende 10 jaar stevig aan de slag. De inzet van de gemeente Altena is om zoveel mogelijk zon op dak te krijgen. Hierbij spelen ondernemers een belangrijke rol. Samen kunnen we daarin grote stappen zetten.

Wethouder Roland van Vugt:

“De RES is een opgave die we moeten invullen vanuit regionaal verband, maar onze eigen opgave is omvangrijker. Daaomr zijn we gestart met onze Altena Klimaattafels. De energietransitie willen we samen vorm en inhoud geven.”

Geen verplichte windmolens

Altena hoeft volgens de Contourennotitie tot 2030 geen windmolens te plaatsen.

Wethouder Roland van Vugt:

“Mijn inzet is geweest om vanuit de RES geen verplichte opgave te krijgen voor het plaatsen van windmolens. Maar we nemen wel onze verantwoordelijkheid door in te zetten op zon en innovatie.”

Een haalbare en betaalbare energietransitie voor iedereen

De gemeenten van West-Brabant hechten veel waarde aan een energietransitie voor iedereen. Daarom blijven we inwoners, bedrijven en andere partners betrekken, ook bij het uitwerken van de RES.

Wethouder Van Vugt:

“We zien de energietransitie als kans. Als we eigenaar worden van onze eigen energie, dragen we bij aan duurzaamheid, maar blijft er ook meer geld binnen Altena. Het kan leiden tot nieuwe werkgelegenheid. Wel moeten we zorgen voor een verantwoorde inpassing in het landschap, want we willen een uniek open en groen eiland zijn en blijven.”

Gemeenteraad raadplegen

Via de Altenatafels buigt de gemeenteraad van Altena zich in februari en maart over de Contourennotitie RES. In mei 2020 wordt de Concept Regionale Energiestrategie West-Brabant ter vaststelling aangeboden aan alle betrokken gemeenteraden.

]]>
Nieuwsoverzicht
news-231 Tue, 21 Jan 2020 16:09:47 +0100 Kappen van slechte en dode bomen https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/kappen-van-slechte-en-dode-bomen Bomen die gekapt worden kunt u herkennen aan een geel kruis op de boom We zijn gestart met het kappen van bomen. Het gaat om bomen die ziek zijn, onveilig door takbreuk, en bomen die grote overlast veroorzaken. Bomen die gekapt worden kunt u herkennen aan een geel kruis op de boom. Lees hier welke bomen we waar kappen en wat de reden is.

Planten van nieuwe bomen

Voor alle gemeentelijke bomen die gekapt zijn, moet de gemeente nieuwe bomen terugplanten. Behalve als de bomen gekapt zijn om andere bomen meer groeiruimte te geven (dunnen). Soms kan de nieuwe boom niet precies op dezelfde plaats terugkomen. Bijvoorbeeld omdat er kabels en leidingen liggen of door onvoldoende groeiruimte boven de grond. In dat geval plant de gemeente de nieuwe boom in de buurt terug.

 

]]>
Werkzaamheden
news-178 Mon, 14 Oct 2019 15:12:58 +0200 Bladkorven https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/bladkorven Op verschillende locaties zijn weer bladkorven geplaatst. De bladkorven zijn gezet op locaties  waar gemeentelijke bomen staan die door bladval voor overlast zorgen. 

Spelregels bladkorf

Wilt u alleen bladafval in de bladkorf doen? Dan voorkomt u dat de korf verwijderd wordt als gevolg van verkeerd gebruik. Takken, stronken, groente- fruit- en tuinafval horen niet thuis in de bladkorf. Takken kunnen door de mazen van de korf steken, waardoor bij leegmaken de korf kapot gaat. Ook zijn takken en ander groenafval moeilijker te composteren en  dan is het verwerkingstarief hoger. Eigen tuinafval voert u daarom af via uw groene container of naar een milieustation.

De bladkorven worden één keer per week geleegd als ze voor meer dan de helft vol zijn. Als er door storm of vorst veel blad gevallen is, zamelen we extra in.

Blad opruimen door gemeente

Tijdens het dagelijks onderhoud wordt blad opgeruimd waar het gevaarlijke situaties kan opleveren voor het verkeer. Vooral voor fietsers kunnen bladhopen gevaarlijk zijn. Wilt u daarom ook geen blad op de weg vegen?

Medewerkers van de gemeente en MidZuid ruimen het overige blad op in drie grote rondes, vanaf begin november. Uitgangspunt is dat al het hinderlijke blad op gazons en wegen uiterlijk half december opgeruimd is. Tussen struiken blijft het blad gewoon liggen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer Wilko Voerman via w.voerman@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 51 69 00.

]]>
news-172 Fri, 11 Oct 2019 14:47:22 +0200 Problemen jeugdhulpaanbieder Juzt https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/problemen-jeugdhulpaanbieder-juzt In BN De Stem van 11 oktober heeft u kunnen lezen over de problemen bij jeugdhulpaanbieder Juzt en het zoeken naar oplossingen daarvoor. Ook kinderen uit gemeente Altena krijgen hulp van deze organisatie. Momenteel wordt hard gewerkt aan een oplossing. Wat daarbij voorop staat, is dat onze kinderen hoe dan ook de zorg blijven houden en krijgen die ze nodig hebben.

]]>
news-170 Wed, 09 Oct 2019 10:48:00 +0200 Gemeenteraad beveelt Egbert Lichtenberg aan als nieuwe burgemeester van Altena https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/gemeenteraad-beveelt-egbert-lichtenberg-aan-als-nieuwe-burgemeester-van-altena Aanbeveling bij Minister van Binnenlandse Zaken De gemeenteraad van Altena beveelt drs. E.B.A. (Egbert) Lichtenberg MCM bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan als burgemeester van Altena.

Dat maakte Theo Meijboom, voorzitter van de vertrouwenscommissie en plaatsvervangend raads-voorzitter op 8 oktober 2019 bekend tijdens een openbare raadsvergadering.

“Een nieuwe gemeente verdient een nieuwe burgemeester”. Onder dat motto ziet de gemeenteraad in Egbert Lichtenberg, de gevraagde burgervader die midden in de gemeenschap zal staan. Hij is integer, herkenbaar, stressbestendig, onafhankelijk, boven de partijen staand, verbindend en omgevings-bewust. Hij zal de bij een herindeling gevraagde inspiratie en vernieuwing meenemen.

Hij heeft oog voor de wijze waarop raad, college en organisatie samen werken en kan als een ‘spelverdeler’ anderen de ruimte geven om de rol te spelen die past of verwacht wordt.

Egbert Lichtenberg is momenteel algemeen directeur van de gemeenschappelijke regeling WAVA / MidZuid B.V., het sociaal werkbedrijf in West-Brabant. Daarnaast is hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Papendrecht.

De aanbeveling is het resultaat van een uitgebreide zoektocht, die het afgelopen voorjaar startte met het opstellen van een profielschets. Hierbij werden inwoners en maatschappelijke organisaties intensief betrokken. Met een enquête en in gesprekken met raadsleden konden zij aangeven aan welke eigenschappen de burgemeester van Altena moet voldoen. ‘Een burgemeester die midden in de samenleving staat, zichtbaar is en zich betrokken voelt bij de streek’ waren de belangrijkste uitkomsten.
In totaal solliciteerden 13 kandidaten. Egbert Lichtenberg  voldoet volgens de raad het beste aan het opgestelde profiel en daarmee aan de wensen van de inwoners.

Vervolg

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt samen met een advies van de commissaris van de Koning gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken. Omdat Altena een gemeente is met meer dan 50.000 inwoners, bespreekt de minister de voordracht in de ministerraad. Na instemming van de ministerraad draagt de minister de kandidaat voor bij de Koning. Na het Koninklijk Besluit wordt de kandidaat beëdigd door de commissaris van de Koning. Naar verwachting is de beëdiging op maandag 9 december tijdens een bijzondere raadsvergadering. Tot die tijd blijft Marcel Fränzel waarnemend burgemeester.

]]>
Gemeenteraad
news-95 Mon, 20 May 2019 16:43:26 +0200 Energie voor en door Altena https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/energie-voor-en-door-altena Altena kent veel groene inwoners, ondernemers en instellingen. Zoals de lokale energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie. Het ene na het andere duurzame initiatief plopt uit de Altenase klei. De gemeente is blij met deze initiatieven. Wethouder duurzaamheid Roland van Vugt:

"We kunnen het niet alleen. De overgang naar een duurzamere samenleving moeten we met z’n allen maken."

Altena Nieuwe Energie – voorheen bekend als DEcAB - is zo’n initiatief. Vrijwilligers uit de gemeente hebben zich verenigd in een coöperatie om duurzame energie op te wekken. Winst maken ze niet, alles gaat naar lokale duurzaamheidsprojecten. Voorzitter Cees de Bas: "In Altena betalen we met alle huishoudens zo’n € 40 miljoen aan energie. Geld dat grotendeels naar buitenlandse bedrijven gaat. Dat kan anders. We kunnen onze eigen energie opwekken en daarmee weer nieuwe duurzame initiatieven opzetten."

Energie van de Boer

Een van de initiatieven van Altena Energie is Energie van de Boer. Een gezamenlijk zonnedak voor mensen die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen of willen. Ook op ’t Rondeel in Woudrichem zijn plannen voor een gezamenlijk zonnedak. 

Grote zonnepanelenactie

Het volgende iniatief zit eraan te komen: Vanaf juni organiseert Altena Nieuwe Energie een zonnepanelenactie voor inwoners van Altena. Secretaris Ienze Koekkoek: “Door mensen bij elkaar te brengen kunnen we slim inkopen en wat doen aan de prijs. Het plaatsen gebeurt door lokale installateurs. We gaan ervoor zorgen dat de deelnemers er zo min mogelijk omkijken naar hebben."

 

]]>
Test hier je nieuws
news-89 Tue, 14 May 2019 14:50:00 +0200 OnS Altena https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/ons-altena Ondersteuning nodig? Samen bekijken we waar u precies behoefte aan heeft! OnS Altena, dat is de naam die gemeente Altena vanaf nu gebruikt om u de weg te wijzen naar onze consulenten, werkzaam bij Jeugdhulp, Werk en Inkomen, Voorzieningen en Ondersteuning.

Bel of mail OnS Altena
T: 0183 – 51 60 60
E: ons@gemeentealtena.nl

Belt u OnS Altena, dan krijgt u een consulent aan de telefoon. Deze consulent is het eerste aanspreekpunt en geeft u informatie, advies of helpt u met uw aanvraag.

Zo nodig schakelt de consulent een collega in, die in uw wijk werkt en u verder begeleidt.

We proberen onze ondersteuning zo persoonlijk mogelijk te maken. Ieder mens is tenslotte anders. Samen bekijken we alle mogelijkheden om ervoor te zorgen dat u weer op eigen kracht verder kunt.

Voor meer informatie kijk op www.gemeentealtena.nl/onsaltena.

]]>
Homepage publicatie
news-55 Tue, 26 Mar 2019 16:23:26 +0100 Verbreding A27 tussen Houten – Hooipolder https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/verbreding-a27-tussen-houten-hooipolder De overeenkomsten voor het verleggen van kabels en leidingen langs de A27 zijn ondertekend. Dat betekent dat de netbeheerders kunnen starten met hun werkzaamheden. De verleggingen zijn nodig als  voorbereiding op de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. De eerste verleggingen vinden dit jaar al plaats.

Hinder beperken

De werkzaamheden van de diverse netbeheerders kunnen zo efficiënt mogelijk ingericht en gecombineerd worden, zodat omwonenden en bedrijven minder overlast ervaren. Per keer kun je immers één enkele nieuwe kabel verleggen, maar ook meerdere kabels en leidingen tegelijkertijd. Zo hoeft er bijvoorbeeld maar één keer een sleuf gemaakt te worden voor kabels en leidingen, of maar één keer een weg opengebroken te worden. Dat levert niet alleen een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de omgeving op. Het levert ook aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen op.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de wegverbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder op:  www.rijkswaterstaat.nl/a27houtenhooipolder.

 

 

]]>
Werkzaamheden