Gemeente Altena: Nieuwsberichten Het laatste nieuws van de gemeente Altena nl Gemeente Altena Fri, 17 Jan 2020 10:31:09 +0100 Fri, 17 Jan 2020 10:31:09 +0100 news-227 Thu, 16 Jan 2020 09:22:59 +0100 Altena sluit zich aan bij Eén tegen eenzaamheid https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/altena-sluit-zich-aan-bij-een-tegen-eenzaamheid.html Wethouder Paula Jorritsma heeft haar handtekening gezet onder het actieprogramma van het ministerie van VWS. Dat deed zij op woensdag 15 januari 2020. Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. De ondertekening vond plaats tijdens de Meet-up Nationale en lokale coalities tegen eenzaamheid in de Ridderzaal in Den Haag. Daar troffen 450 vertegenwoordigers van gemeenten en deelnemers aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid elkaar om inspiratie op te doen voor de aanpak van eenzaamheid. 

Wethouder Paula Jorritsma:

"Uit onderzoek blijkt dat ook steeds meer jonge mensen, twintigers, aangeven dat ze eenzaam zijn. We denken dat eenzaamheid iets is van ouderen, die alleen zijn komen te staan, weduwe of weduwnaar zijn geworden. Maar ook steeds meer jongeren, in de bloei van hun leven, geven aan dat ze zich eenzaam en verlaten voelen. Dat is toch merkwaardig. Wat er nodig is, is ontmoeting. Een mens is pas een mens in de ogen van een ander. We moeten inzetten op samenleven, op samenredzaamheid.”

Gezamenlijk de trend doorbreken

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is 20 maart 2018 gelanceerd door minister Hugo de Jonge van VWS. Sindsdien doen 126 gemeenten en 100 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken. Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. Dat geldt ook voor gemeente Altena. Eenzaamheid kan serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek.

Minister Hugo de Jonge, die de meet-up zal openen:

“Het is fantastisch dat zoveel organisaties en gemeenten zich er samen voor inzetten dat mensen zich minder eenzaam voelen. Met activiteiten en bijzondere samenwerkingen zorgen zij ervoor dat mensen vaker betekenisvol contact hebben. Het is nu aan ieder van ons om door te pakken. Want dé eenzaamheid oplossen, dat kan niemand alleen. Maar iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we allemaal.”

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-224 Fri, 03 Jan 2020 14:24:20 +0100 Altena Klimaattafels https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/altena-klimaattafels.html Startbijeenkomst maandag 20 januari De gemeente gaat samen met inwoners, ondernemers en organisaties om tafel om afspraken te maken over energiebesparing en duurzame energie. De afspraken leggen we vast in de  Uitvoeringsagenda. Altena wil in 2046 CO2-neutraal zijn. Dat doel stelde de gemeenteraad in 2019 vast. In de Uitvoeringsagenda komt te staan wat er nodig is om daar te komen en wie wat gaat doen om dat doel te bereiken.

De komende maanden organiseren we hiervoor een aantal Klimaattafels. De tafels sluiten aan bij bestaande initiatieven en kunnen leiden tot nieuwe samenwerkingen en ideeën. We willen met elkaar concrete stappen maken: wie doet wat wanneer, en wat levert dat op voor de doelstelling: CO2-neutraal. 

Startbijeenkomst 20 januari

Maandagavond 20 januari is de aftrap van de Klimaattafels. We kijken met elkaar naar het huidige energieverbruik van Altena en bespreken concrete acties. 

Iedereen is welkom

Verschillende partijen in Altena worden uitgenodigd voor de Klimaattafels, maar iedereen die al deelneemt aan een verduurzamingproject, rondloopt met een goed idee of wil bijdragen aan een duurzaam Altena, is van harte welkom. Meer lezen over de tafels of aanmelden voor de startbijeenkomst kan via gemeentealtena.nl/klimaattafels. Aanmelden kan tot 13 januari.

]]>
Homepage publicatie Duurzaamheid
news-222 Mon, 23 Dec 2019 10:35:08 +0100 Veen: herstraten trottoir Nieuwstraat https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/veen-herstraten-trottoir-nieuwstraat.html Alle percelen blijven bereikbaar. Vanaf 2 januari worden alle oude tegels worden vervangen. De inritten worden herstraat.

Bereikbaarheid

Alle percelen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. De aannemer neemt contact op met de eigenaren voor het herstraten van de inritten. De werkzaamheden duren enkele weken. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Vragen over deze werkzaamheden?

Stel ze gerust aan Adriaan Lievaart via a.lievaart@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 51 61 00.

 

]]>
Werkzaamheden
news-221 Mon, 23 Dec 2019 10:26:49 +0100 Van de gemeenteraad https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/van-de-gemeenteraad-18.html 21 januari: raad naar Genderen De raad start dit jaar buiten het gemeentehuis in Genderen.  Op 21 januari bezoeken raadsleden samen met leden van de dorpsraad diverse locaties in het dorp. Het bezoek eindigt in het dorpshuis Genderen, Rondendans 10. Daar is ’s avonds een open inloop voor inwoners en vinden de eerste Altenatafels van 2020 plaats.  U bent van harte welkom, ook als u niet in Genderen woont. 

De komende periode bezoekt de raad verschillende kernen en houdt daar ook de beeldvormende Altenatafels. De bezoeken en het vergaderen op locatie passen binnen de nieuwe werkwijze van de raad.  De raad wil zo inwoners, ondernemers en organisaties ontmoeten en een beeld krijgen van wat er leeft in de kernen.

Iets delen met de raad? Maak gebruik van de inloop

Tijdens de inloop kunnen inwoners, uit Genderen maar ook uit de andere kernen, onderwerpen onder de aandacht van de raad te brengen. Heeft u een initiatief dat u wilt presenteren? Ervaart u een probleem in uw wijk? Heeft u een vraag aan de raad? Maak dan gebruik van de inloop. Tussen 19.00 en 19.30 uur kunt u binnenlopen in het Dorpshuis. U kunt daarover contact opnemen met de griffie.

Altenatafels

Om 19.30 uur beginnen de Altenatafels. Het gaat om beeldvormende Altenatafels. Dat betekent dat de raad  informatie krijgt over onderwerpen die binnenkort op de agenda staan van de opiniërende Altenatafels en/of raadsvergadering. Op de agenda van 21 januari staan onder andere de komst van de nieuwe atletiekbaan in Sleeuwijk, het actieplan veiligheid en de plannen voor de Kurenpolder in Hank. De Altenatafels zijn openbaar, u bent van harte welkom mee te luisteren. De volledige agenda vindt u op altena.raadsinformatie.nl

Vragen over de gemeenteraad?

Heeft u vragen over of aan de gemeenteraad?  Wilt u inspreken, of gebruik maken van de inloop? Neem contact op met de griffie. Dat kan via telefoonnummer 0183 – 51 61 00 of griffie@gemeentealtena.nl

Raadsleden in beeld

Wie zijn de leden van de gemeenteraad? Elke week stellen we een raadslid voor. Deze week: René Roovers van de fractie CDA:

Rene Roovers

“Ik ben geboren (in 1963) en getogen in Oosterhout, maar woon sinds 2015 naar volle tevredenheid in Sleeuwijk. Ik ben getrouwd en samen hebben wij 4 kinderen en 6 kleinkinderen.

In het dagelijks leven heb ik een leidinggevende functie bij buurgemeente Geertruidenberg.”

Waarom wilde je raadslid worden?

“Heel eerlijk, ik ben door bekenden in mijn omgeving bij het CDA terecht gekomen. Ik kon me eigenlijk direct vinden in de uitgangspunten van deze partij. Vooral het uitgangspunt dat iedereen een unieke bijdrage levert aan de samenleving vind ik heel mooi. Ik wil graag meedenken aan de voorkant en verantwoording nemen. En ik leer er vooral veel van.”

Wat wil je als raadslid bereiken?

“Ik zou heel graag willen bereiken dat wij zichtbaar zijn voor alle inwoners. Dat inwoners ons weten te vinden maar ook dat wij de binding houden met onze inwoners. Onze gemeente biedt, gelet op de schaalgrootte, veel kansen voor onze inwoners en bedrijven. Een unieke gemeente met 21 dorpen die ieder hun eigen identiteit hebben en waar we trots op mogen zijn.”

René Roovers, telefoonnummer  06 – 10 16 15 19, email: r.roovers@gemeentealtena.nl

 

]]>
Homepage publicatie Gemeenteraad
news-217 Tue, 17 Dec 2019 11:44:13 +0100 JongerenraadGoing4Altena heeft uw hulp nodig! https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/jongerenraadgoing4altena-heeft-uw-hulp-nodig.html Helpt u mee om de enquête in te vullen over voorzieningen in onze gemeente? De projectgroep Jongerenfaciliteiten is druk bezig met een onderzoek over alle voorzieningen in onze gemeente. Denk aan uitgaansgelegenheden, sportfaciliteiten, bibliotheken, studieplekken, enzovoort.

De JongerenraadGoing4Altena wil al die plekken in kaart brengen en er zo achter komen waar behoefte aan is.

Helpt u mee? U kunt de enquete hier invullen

 

]]>
Nieuwsoverzicht
news-178 Mon, 14 Oct 2019 15:12:58 +0200 Bladkorven https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/bladkorven.html Op verschillende locaties zijn weer bladkorven geplaatst. De bladkorven zijn gezet op locaties (Lees voor) waar gemeentelijke bomen staan die door bladval voor overlast zorgen. 

Spelregels bladkorf

Wilt u alleen bladafval in de bladkorf doen? Dan voorkomt u dat de korf verwijderd wordt als gevolg van verkeerd gebruik. Takken, stronken, groente- fruit- en tuinafval horen niet thuis in de bladkorf. Takken kunnen door de mazen van de korf steken, waardoor bij leegmaken de korf kapot gaat. Ook zijn takken en ander groenafval moeilijker te composteren en  dan is het verwerkingstarief hoger. Eigen tuinafval voert u daarom af via uw groene container of naar een milieustation.

De bladkorven worden één keer per week geleegd als ze voor meer dan de helft vol zijn. Als er door storm of vorst veel blad gevallen is, zamelen we extra in.

Blad opruimen door gemeente

Tijdens het dagelijks onderhoud wordt blad opgeruimd waar het gevaarlijke situaties kan opleveren voor het verkeer. Vooral voor fietsers kunnen bladhopen gevaarlijk zijn. Wilt u daarom ook geen blad op de weg vegen?

Medewerkers van de gemeente en MidZuid ruimen het overige blad op in drie grote rondes, vanaf begin november. Uitgangspunt is dat al het hinderlijke blad op gazons en wegen uiterlijk half december opgeruimd is. Tussen struiken blijft het blad gewoon liggen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer Wilko Voerman via w.voerman@gemeentealtena.nl of bel naar 0183 – 51 69 00.

]]>
news-172 Fri, 11 Oct 2019 14:47:22 +0200 Problemen jeugdhulpaanbieder Juzt https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/problemen-jeugdhulpaanbieder-juzt.html In BN De Stem van 11 oktober heeft u kunnen lezen over de problemen bij jeugdhulpaanbieder Juzt en het zoeken naar oplossingen daarvoor. Ook kinderen uit gemeente Altena krijgen hulp van deze organisatie. Momenteel wordt hard gewerkt aan een oplossing. Wat daarbij voorop staat, is dat onze kinderen hoe dan ook de zorg blijven houden en krijgen die ze nodig hebben.

]]>
news-170 Wed, 09 Oct 2019 10:48:00 +0200 Gemeenteraad beveelt Egbert Lichtenberg aan als nieuwe burgemeester van Altena https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/gemeenteraad-beveelt-egbert-lichtenberg-aan-als-nieuwe-burgemeester-van-altena.html Aanbeveling bij Minister van Binnenlandse Zaken De gemeenteraad van Altena beveelt drs. E.B.A. (Egbert) Lichtenberg MCM bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan als burgemeester van Altena.

Dat maakte Theo Meijboom, voorzitter van de vertrouwenscommissie en plaatsvervangend raads-voorzitter op 8 oktober 2019 bekend tijdens een openbare raadsvergadering.

“Een nieuwe gemeente verdient een nieuwe burgemeester”. Onder dat motto ziet de gemeenteraad in Egbert Lichtenberg, de gevraagde burgervader die midden in de gemeenschap zal staan. Hij is integer, herkenbaar, stressbestendig, onafhankelijk, boven de partijen staand, verbindend en omgevings-bewust. Hij zal de bij een herindeling gevraagde inspiratie en vernieuwing meenemen.

Hij heeft oog voor de wijze waarop raad, college en organisatie samen werken en kan als een ‘spelverdeler’ anderen de ruimte geven om de rol te spelen die past of verwacht wordt.

Egbert Lichtenberg is momenteel algemeen directeur van de gemeenschappelijke regeling WAVA / MidZuid B.V., het sociaal werkbedrijf in West-Brabant. Daarnaast is hij fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Papendrecht.

De aanbeveling is het resultaat van een uitgebreide zoektocht, die het afgelopen voorjaar startte met het opstellen van een profielschets. Hierbij werden inwoners en maatschappelijke organisaties intensief betrokken. Met een enquête en in gesprekken met raadsleden konden zij aangeven aan welke eigenschappen de burgemeester van Altena moet voldoen. ‘Een burgemeester die midden in de samenleving staat, zichtbaar is en zich betrokken voelt bij de streek’ waren de belangrijkste uitkomsten.
In totaal solliciteerden 13 kandidaten. Egbert Lichtenberg (Lees voor) voldoet volgens de raad het beste aan het opgestelde profiel en daarmee aan de wensen van de inwoners.

Vervolg

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt samen met een advies van de commissaris van de Koning gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken. Omdat Altena een gemeente is met meer dan 50.000 inwoners, bespreekt de minister de voordracht in de ministerraad. Na instemming van de ministerraad draagt de minister de kandidaat voor bij de Koning. Na het Koninklijk Besluit wordt de kandidaat beëdigd door de commissaris van de Koning. Naar verwachting is de beëdiging op maandag 9 december tijdens een bijzondere raadsvergadering. Tot die tijd blijft Marcel Fränzel waarnemend burgemeester.

]]>
Gemeenteraad
news-163 Mon, 07 Oct 2019 09:16:17 +0200 Wethouder Matthijs van Oosten ‘on tour Ondernemen’ https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/wethouder-matthijs-van-oosten-on-tour-ondernemen.html 12 februari op de Gemeentewerf Altena, Bagijnhof 64 in Veen. Wethouder Matthijs van Oosten en zijn team Ondernemen toeren door de gemeente Altena om met de plaatselijke ondernemers in contact te komen. Zij strijken op diverse locaties en momenten neer en nodigen ondernemers van harte uit om langs te komen. Voor een goed gesprek over bijvoorbeeld de ambities die u als ondernemer heeft, of zaken waar u in de praktijk tegenaan loopt. Het maken van een afspraak is niet nodig. De koffie staat klaar!

‘Tour Ondernemen’ is op 12 februari in Veen 

Na een geslaagde eerste bijeenkomst in de gemeentewerf in Giessen afgelopen 9 oktober, hebben wethouder Van Oosten en leden van het team Ondernemen op 18 december Hank bezocht.

Daarna komt ‘tour Ondernemen’ langs op:

  • 12 februari 2020: Gemeentewerf Altena, Bagijnhof 64, Veen;
  • 15 april 2020: Dorpshuis Genderen, Rondendans 10, Genderen;
  • 17 juni 2020: Gemeentewerf Altena, Beyerinckweg 12, Werkendam.

Voor meer informatie over ‘tour Ondernemen’ kunt u terecht bij het team Ondernemen van gemeente Altena

De accountmanagers Economie die u graag te woord staan, zijn:

  • Henri Gelevert (accountmanager economie: bedrijventerreinen, MKB en ondernemersverenigingen), bereikbaar via h.gelevert@gemeentealtena.nl of 06 - 20 52 23 18;
  • Tim van het Hof (accountmanager Economie: detailhandel, horeca en agrarische ondernemers), bereikbaar via t.vanhethof@gemeentealtena.nl of 06 - 51 14 17 09.

 

]]>
Homepage publicatie Nieuwsoverzicht
news-147 Tue, 17 Sep 2019 16:13:21 +0200 Vermelding en adverteren gemeentegids https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/vermelding-en-adverteren-gemeentegids.html In maart 2020 verschijnt een nieuwe gemeentegids van de gemeente Altena. Beperkte uitgave

De nieuwe gemeentegids wordt in een beperkte oplage uitgegeven. Dit betekent dat de gemeentegids niet meer huis aan huis wordt bezorgd. U kunt de gemeentegids wel afhalen bij een aantal punten in onze gemeente. Uiteraard blijft de gemeentegids ook digitaal beschikbaar en via de Gemeentegids App. 

Adverteren

Binnenkort start Akse Media  met de acquisitie voor advertenties in de gemeentegids. Wilt u in de nieuwe gemeentegids adverteren, neem dan contact op met Akse Media in Den Helder, telefoonnummer 0223 – 66 88 77 of via info@aksemedia.nl.

Vermelding

Bedrijven, verenigingen en instanties die in de eerste editie van de gemeentegids van Altena staan vermeld worden (via e-mail) benaderd door Akse Media. In de mail staat een persoonlijke code waarmee u eventuele wijzigingen kunt doorgeven.

Nieuwe vermeldingen?

Verenigingen of instanties die niet eerder vermeld stonden in de gemeentegids maar wel graag een vermelding willen, moeten zich zelf aanmelden. Dat kan als volgt: 

  • per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gemeentegids Altena)
  • telefonisch: 0223 – 67 30 10 (redactie Akse Media)
  • schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gemeentegids Altena), Schrijnwerkersweg 15, 1786 PC Den Helder.

De gemeentegids van de gemeente Altena, gemaakt door Akse Media, is de enige officiële gemeentegids van de gemeente Altena.

 

]]>
Homepage publicatie
news-95 Mon, 20 May 2019 16:43:26 +0200 Energie voor en door Altena https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/?cHash=8df0daf329b0060b3ee64f792fd0c61f&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=95 Altena kent veel groene inwoners, ondernemers en instellingen. Zoals de lokale energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie. Het ene na het andere duurzame initiatief plopt uit de Altenase klei. De gemeente is blij met deze initiatieven. Wethouder duurzaamheid Roland van Vugt:

"We kunnen het niet alleen. De overgang naar een duurzamere samenleving moeten we met z’n allen maken."

Altena Nieuwe Energie – voorheen bekend als DEcAB - is zo’n initiatief. Vrijwilligers uit de gemeente hebben zich verenigd in een coöperatie om duurzame energie op te wekken. Winst maken ze niet, alles gaat naar lokale duurzaamheidsprojecten. Voorzitter Cees de Bas: "In Altena betalen we met alle huishoudens zo’n € 40 miljoen aan energie. Geld dat grotendeels naar buitenlandse bedrijven gaat. Dat kan anders. We kunnen onze eigen energie opwekken en daarmee weer nieuwe duurzame initiatieven opzetten."

Energie van de Boer

Een van de initiatieven van Altena Energie is Energie van de Boer. Een gezamenlijk zonnedak voor mensen die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen of willen. Ook op ’t Rondeel in Woudrichem zijn plannen voor een gezamenlijk zonnedak. 

Grote zonnepanelenactie

Het volgende iniatief zit eraan te komen: Vanaf juni organiseert Altena Nieuwe Energie een zonnepanelenactie voor inwoners van Altena. Secretaris Ienze Koekkoek: “Door mensen bij elkaar te brengen kunnen we slim inkopen en wat doen aan de prijs. Het plaatsen gebeurt door lokale installateurs. We gaan ervoor zorgen dat de deelnemers er zo min mogelijk omkijken naar hebben."

 

]]>
Test hier je nieuws
news-89 Tue, 14 May 2019 14:50:00 +0200 OnS Altena https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/ons-altena.html Ondersteuning nodig? Samen bekijken we waar u precies behoefte aan heeft! OnS Altena, dat is de naam die gemeente Altena vanaf nu gebruikt om u de weg te wijzen naar onze consulenten, werkzaam bij Jeugdhulp, Werk en Inkomen, Voorzieningen en Ondersteuning.

Bel of mail OnS Altena
T: 0183 – 51 60 60
E: ons@gemeentealtena.nl

Belt u OnS Altena, dan krijgt u een consulent aan de telefoon. Deze consulent is het eerste aanspreekpunt en geeft u informatie, advies of helpt u met uw aanvraag.

Zo nodig schakelt de consulent een collega in, die in uw wijk werkt en u verder begeleidt.

We proberen onze ondersteuning zo persoonlijk mogelijk te maken. Ieder mens is tenslotte anders. Samen bekijken we alle mogelijkheden om ervoor te zorgen dat u weer op eigen kracht verder kunt.

Voor meer informatie kijk op www.gemeentealtena.nl/onsaltena.

]]>
Homepage publicatie
news-55 Tue, 26 Mar 2019 16:23:26 +0100 Verbreding A27 tussen Houten – Hooipolder https://gemeentealtena.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/verbreding-a27-tussen-houten-hooipolder.html De overeenkomsten voor het verleggen van kabels en leidingen langs de A27 zijn ondertekend. Dat betekent dat de netbeheerders kunnen starten met hun werkzaamheden. De verleggingen zijn nodig als  voorbereiding op de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. De eerste verleggingen vinden dit jaar al plaats.

Hinder beperken

De werkzaamheden van de diverse netbeheerders kunnen zo efficiënt mogelijk ingericht en gecombineerd worden, zodat omwonenden en bedrijven minder overlast ervaren. Per keer kun je immers één enkele nieuwe kabel verleggen, maar ook meerdere kabels en leidingen tegelijkertijd. Zo hoeft er bijvoorbeeld maar één keer een sleuf gemaakt te worden voor kabels en leidingen, of maar één keer een weg opengebroken te worden. Dat levert niet alleen een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de omgeving op. Het levert ook aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen op.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de wegverbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder op:  www.rijkswaterstaat.nl/a27houtenhooipolder.

 

 

]]>
Werkzaamheden