Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Nieuwsoverzicht

RSS FEED
Ondertekening

Wethouder Paula Jorritsma heeft haar handtekening gezet onder het actieprogramma van het ministerie van VWS.

Altena CO2 neutraal

Startbijeenkomst maandag 20 januari

Gemeenteraad Altena

21 januari: raad naar Genderen

Enquete jongerenraad

Helpt u mee om de enquête in te vullen over voorzieningen in onze gemeente?

Ondertekenen

12 februari op de Gemeentewerf Altena, Bagijnhof 64 in Veen.

gemeentegidsen

In maart 2020 verschijnt een nieuwe gemeentegids van de gemeente Altena.

 

OnS Altena

Ondersteuning nodig? Samen bekijken we waar u precies behoefte aan heeft!

Gemeentepagina en AltenaKatern

Elke week publiceren we in Het Kontakt de gemeentepagina. Hierin leest u de officiële publicaties, nieuwsberichten en andere informatie.

Eén keer in de maand gaan we uitgebreider op een onderwerp in. Deze vindt u in het AltenaKatern.