Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Zo werkt de raad

De gemeenteraad is 'de baas' in een gemeente. De gemeenteraad beslist over de plannen in de gemeente. Bijvoorbeeld hoeveel belasting u betaalt en waar de gemeente haar geld aan uitgeeft. Het college voert de plannen uit en legt verantwoording af aan de gemeenteraad over genomen besluiten.

Wat zijn de taken van de raad?

De gemeenteraad heeft 4 taken:

  • Een volksvertegenwoordigende taak: de gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van Altena
  • Een kaderstellende taak: de gemeenteraad beslist op hoofdlijnen over geld en plannen. Het college neemt besluiten binnen die hoofdlijnen.
  • Een controlerende taak: de gemeenteraad controleert of het college de plannen op een goede manier uitvoert.
  • Een verbindende taak: de gemeenteraad zorgt dat inwoners verbinden door vragen en antwoorden bij elkaar te brengen.