Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Ze werkt voor alle raadsleden en is dus politiek neutraal.