Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Trouwen of partnerschap registreren

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u dit eerst melden. Vroeger heette dit ondertrouw. U kunt de melding doen in de gemeente waar u wilt gaan trouwen of het partnerschap wilt laten registreren. Deze melding doet u minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar voor uw (trouw)datum. U vult allebei apart met uw DigiD code het meldingsformulier in.

Heeft u een locatie en een trouwdatum in gedachten? Neem dan ruim vóór de gewenste datum contact op met de trouwlocatie om datum en tijdstip vast te leggen. U kunt online kennis maken met onze trouwambtenaren.

Trouwlocaties en kosten

De kosten voor uw huwelijk of partnerschap zijn de kosten voor de gekozen trouwlocatie en het trouwboekje (€ 31,70).

Doe de melding

Wat heeft u nodig?

U doet uw melding digitaal via uw DigiD code. Wilt u ook de getuigen aanmelden? Dan heeft u een kopie of foto van het legitimatiebewijs van elke getuige nodig. Het is voldoende als één van de partners de getuigen aanmeldt.

In bepaalde situaties heeft u aanvullende documenten nodig

  • Bent u eerder getrouwd geweest of heeft u eerder een partnerschap geregistreerd? Dan stuurt u ook een bewijs mee dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is. Zo’n bewijs is bijvoorbeeld een echtscheidingsakte of overlijdensakte.
  • Bent u of is uw partner geen Nederlander, maar verblijft u in Nederland? Dan is er een eigen verklaring nodig. Eerder was dit een M46-verklaring. U kunt de verklaring afleggen op het moment dat u bij de gemeente uw voorgenomen huwelijk aangeeft. De IND en Vreemdelingenpolitie kunnen een controle of onderzoek uitvoeren.