Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Matthijs van Oosten

Wethouder Matthijs van Oosten (CDA)

Portefeuille

1e loco-burgemeester

  • Economie, maritieme maintenance en landbouw
  • Arbeidsmarkt en arbeidsmigranten
  • Mobiliteit excl. A27
  • Verkeer en vervoer, water
  • Inkoop en aanbesteding
  • Kerngericht Werken
  • Lokale omroep
  • Manifest 'Kracht van Altena'