Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Samenstelling van het college

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het dagelijks bestuur betekent dat het college zorgt dat alle plannen worden uitgevoerd. De gemeenteraad maakt regels en kaders voor die plannen. Een voorbeeld: de gemeenteraad besluit dat er een nieuwe weg moet komen. Het college zorgt dat die weg er ook echt komt. Samen met de ambtenaren.

Het college van de nieuwe gemeente Altena

Het college bestaat uit de burgemeester, vijf wethouders en de gemeentesecretaris.

De wethouders zijn: