Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - vergunning Brandveilig gebruik Raadhuislaan 4 Werkendam

Publicatiedatum:
woensdag 10 juli 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingGemeente Altena - vergunning Brandveilig gebruik Raadhuislaan 4 Werkendam

Het college maakt bekend dat vergunning is verleend voor het veranderen van de brandcompartimentering van Zorgcentrum Goezate, Raadhuislaan 4 in Werkendam. Er is vergunning verleend voor de volgende activiteiten:

 

Bouwen

brandcompartimentering wijzigen

Brandveilig gebruik

brandveilig gebruiken Zorgcentrum

 

De vergunning is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

 

U kunt dit plan bekijken tot en met donderdag 22 augustus 2019

U kunt het plan met alle gegevens inzien op het gemeentehuis, Sportlaan 170 in Almkerk.

Hiervoor moet u wel een afspraak maken. U kunt een afspraak maken via www.gemeentealtena.nl of via 0183 - 51 65 02.

 

Heeft u bezwaar tegen het plan?

Tegen de vergunning kan alleen bezwaar (beroep) worden gemaakt door degenen die hebben gereageerd op het ontwerpbesluit. Bezwaar maken kan tot uiterlijk donderdag 22 augustus 2019.

Als u bezwaar wilt maken moet u een brief (beroepschrift) sturen naar de afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In die brief geeft u aan tegen welke vergunning u bezwaar (beroep) maakt. Ook moet u aangeven waarom u bezwaar maakt. U moet de brief inzenden uiterlijk voor 22 augustus 2019.

 

Start uitvoering plan

De vergunning gaat pas in na donderdag 22 augustus 2019. Als u bezwaar heeft gemaakt en u wilt niet dat wordt gestart met de werkzaamheden dan moet u ook een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank. Meer informatie over een voorlopige voorziening kunt u vinden op onze site www.gemeentealtena.nl.