Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verleende exploitatievergunning Algemene Plaatselijke Verordening, Wijkse Bol 1, 4261 AM Wijk en Aalburg

Publicatiedatum:
woensdag 3 juli 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatieVerleende exploitatievergunning Algemene Plaatselijke Verordening, Wijkse Bol 1, 4261 AM Wijk en Aalburg

Wijk en Aalburg: Wijkse Bol 1, 4261 AM; sportkantine SV NOAD’32, 26-06-2019.

 

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken als u belanghebbende bent

 

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt dan schriftelijk bezwaar maken. U moet dit doen binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. In uw brief zet u uw naam, adres, de datum, het besluit, waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt uw brief naar: de burgemeester van de gemeente Altena, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk.

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, sector Bestuursrecht