Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Let op: zoekt u de laatste publicaties uit de gemeente Woudrichem?

Bent u op zoek naar de publicaties uit week 50 van de voormalige gemeente Woudrichem? Deze kunt u hier inzien.

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Mandaatbesluit college heffing- en invorderingsambtenaar gemeente Altena

Publicatiedatum:
woensdag 9 januari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Mandaatbesluit college heffing- en invorderingsambtenaar gemeente Altena

 

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Altena;

 

b e s l u i t :

 

 

 • 1.

  de teammanager financieel beheer te mandateren om namens hem:

  • a.

   artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toe te passen;

  • b.

   cassatie bij de Hoge Raad in te stellen in belastingprocedures betreffende de gemeentelijke belastingen van de gemeente Altena;

  • c.

   de bevoegdheden uit te voeren die in het kader van de Wet waardering onroerende zaken rechtstreeks aan het college zijn opgedragen.

  • d.

   de belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar te verklaren als bedoeld in artikel 255, vijfde lid van de Gemeentewet.

 

 • 2.

  Ondermandaat van bovengenoemde bevoegdheden is mogelijk.

   

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 januari 2019.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

M.A. Fränzel MSc