Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Besluit aanwijzing toezichthouders

Publicatiedatum:
donderdag 7 februari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie

Gemeente Altena - Besluit aanwijzing toezichthouders

Namens het college van burgemeester en wethouders is op 30 januari 2019 besloten tot aanwijzing van toezichthouders op grond van artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) , artikel 33 Huisvestingswet 2014 en artikel 17 Leegstandwet en op grond van de krachtens art. 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen waaronder artikel 6.2 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Altena 2019.

 

De in het besluit genoemde ambtenaren van de gemeente Altena werkzaam voor het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) krijgen hierdoor toezichthoudende bevoegdheden toegekend in het kader van voornoemde wetten en regelingen. Op grond van artikel 5.12 Awb en conform de daarop gebaseerde "Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb" wordt aan de betreffende personen een legitimatiebewijs verstrekt.

Het aanwijzingsbesluit treedt op de dag na deze bekendmaking in werking.

 

Bovengenoemde besluiten zijn elektronisch bekendgemaakt via een digitaal gemeenteblad en de Staatscourant. U vindt de officiële bekendmakingen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ (Gemeenteblad, Altena). De bekendmakingen zijn ook te vinden via www.overheid.nl of op de gemeentelijke website www.gemeentealtena.nl.

 

U kunt bovengenoemde besluiten vanaf vandaag tevens kosteloos inzien in het gemeentehuis. U wordt verzocht voor inzage een afspraak te maken, telefoon: (0183) 51 61 00.

 

Iedereen kan op verzoek tegen betaling een afschrift krijgen van een besluit.