Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Verleende vergunning Drank- en Horecawet Andel, Middenweg 1, 4281 KH (Zwembad Aqua Altena)

Publicatiedatum:
donderdag 31 oktober 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingGemeente Altena - Verleende vergunning Drank- en Horecawet Andel, Middenweg 1, 4281 KH (Zwembad Aqua Altena)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena hebben de volgende vergunning Drank- en Horecawet verleend:

 

  • 1.

    Andel, Middenweg 1, 4281 KH (Zwembad Aqua Altena) verleende drank- en horecavergunning op 7 oktober 2019

     

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de verleende Drank- en Horecavergunning

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de verleende drank- en horecavergunning als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt dan schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van de gemeente Altena, Postbus 5, 4286 ZG Almkerk. In het ondertekende bezwaarschrift moet tenminste uw naam, adres, de datum waarop het besluit is genomen, omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt en de reden van het bezwaar worden vermeld.

 

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Breda

Ons besluit blijft geldig totdat we een besluit hebben genomen over uw bezwaarschrift. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift heeft opgestuurd. Wilt u meer weten over hoe u een voorlopige voorziening aanvraagt? Kijk dan op www.gemeentealtena.nl/bezwaar of bel naar 0183 - 51 61 00.