Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Vaststelling bestemmingsplan De Werken 4 te Werkendam

Publicatiedatum:
woensdag 2 oktober 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijkVaststelling bestemmingsplan De Werken 4 te Werkendam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena maken bekend dat op 18 september 2019 het bestemmingsplan hieronder ongewijzigd is vastgesteld:

 

 • 1.

  De Werken 4 Werkendam  (NL.IMRO.1959.BuiBP022DeWerken4-VG01). Het plan maakt het mogelijk dat op de locatie de Werken 4 een Ruimte voor ruimte woning worden gerealiseerd.

 

Zij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken tot en met 14 november 2019

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 3 oktober tot en met donderdag 14 november 2019. U kunt het bestemmingsplan op 2 manieren bekijken:

 • 1.

  U maakt een afspraak om het bestemmingsplan te bekijken op het gemeentehuis (Sportlaan 170 in Almkerk). U kunt een afspraak maken via (0183) 516100.

 • 2.

  U bekijkt het bestemmingsplan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan:

 • 1.

  als u op tijd uw zienswijze heeft gegeven bij de gemeenteraad; of

 • 2.

  als u kunt bewijzen dat u redelijkerwijs niet in staat was om uw zienswijze op tijd te geven bij de gemeenteraad.

 

U kunt tot en met donderdag 14 november in beroep gaan

U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u in beroep gaat bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

 

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den Haag

Het besluit tot vaststelling treedt de dag, na afloop van de beroepstermijn, in werking. Ons besluit blijft dus geldig totdat de rechter heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet dan wel binnen de beroepstermijn. Voor het vragen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Almkerk, 2 oktober 2019