Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Let op: zoekt u de laatste publicaties uit de gemeente Woudrichem?

Bent u op zoek naar de publicaties uit week 50 van de voormalige gemeente Woudrichem? Deze kunt u hier inzien.

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar gemeente Altena

Publicatiedatum:
dinsdag 8 januari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar gemeente Altena

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) van de gemeente;

 

 

b e s l u i t :

 

 

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken, de volgende gemeenteambtenaar:

 

 

  • -

    de teammanager financieel beheer

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 januari 2019.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

M.A. Fränzel MSc