Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Veelzijdig Altena

De Begroting 2019 is een (financieel) technische begroting, waarin de financiële gegevens en feiten van de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn samengenomen. In de Begroting 2019 is geen nieuw beleid opgenomen. Begin 2019 is het Bestuursakkoord 2019-2022 opgeleverd, de vertaling daarvan vindt op dit moment plaats. Het Collegeprogramma zal verwerkt worden in de Kadernota 2020 en de Begroting 2020.

De Begroting 2019 bevat per programma financiële gegevens op totaalniveau. In de Begroting 2020 zal gebruik gemaakt worden van per thema gebundelde financiële gegevens.

Het programma Veelzijdig Altena bestaat uit de taakvelden Recreatieve havens, Economische ontwikkeling, Fysieke bedrijfsinfrastructuur, Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, Economische promotie, Openbaar basisonderwijs, Onderwijshuisvesting, Onderwijsbeleid en leerlingzaken, Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, Musea, Cultureel erfgoed, Media en Openbaar groen en (openlucht) recreatie.