Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Veelgestelde vragen over nieuwe afvalplannen

We krijgen veel vragen over de nieuwe plannen voor afval. Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen. De plannen zijn overigens nog niet definitief. De gemeenteraad beslist hier dit najaar over. 

 • Waarom worden de containers duurder?

Dat komt omdat de gemeente veel meer moet betalen voor het storten van afval. Ook de rekening voor het huis-aan-huis ophalen wordt voor de gemeente duurder. Op deze kostenstijgingen heeft de gemeente geen invloed. De forse extra kosten die we als gemeente moeten maken voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, berekenen we door in de afvalstoffenheffing. Dat hebben we zo afgesproken.

 • Doen jullie dit om meer geld binnen te halen/een gat in de begroting te dichten/een groter gemeentehuis te financieren?

Het bedrag dat inwoners betalen aan afvalstoffenheffing is gelijk aan de kosten die de gemeente maakt voor afval. De  gemeente houdt hier zelf niks aan over. De rekening die wij betalen aan bedrijven die afval inzamelen en verwerken is flink hoger geworden. Deze kosten berekenen wij door aan inwoners. 

Ook ontvangen wij minder geld voor glas, textiel en papier.

Ten slotte betaalt de gemeente flink meer belasting voor het verbranden van afval. 

 • Komt dit omdat het nu gemeente Altena is?

Deze kostenstijging heeft niks te maken met de nieuwe gemeente Altena. Als we nog 3 afzonderlijke gemeentes waren geweest, waren de tarieven ook omhoog gegaan. Ook in andere gemeenten zijn de kosten voor afval het afgelopen jaar gestegen, of doen dat volgend jaar.

 • Straffen jullie op deze manier mensen die hun afval goed scheiden?

We snappen dat het lijkt alsof we mensen die hun afval goed scheiden daarvoor straffen. Maar we kiezen er voor de tariefsverhoging  plaats te laten vinden op die onderdelen waar u zelf invloed op heeft. Dat zijn de restafval- en de gft-container. De restafvalcontainer is het duurste. Door uw afval goed te scheiden kunt u de kosten beperken.

Dat inwoners die veel gebruikmaken van de gft container meer betalen is eerlijk en en past bij het uitgangspunt de gebruiker/vervuiler betaalt. Inwoners met een grote tuin - veel tuinafval - betalen meer dan inwoners met een kleine tuin. 

Als we het vaste tarief omhoog zouden doen, zou iedereen evenveel extra gaan betalen. We willen inwoners graag zelf invloed geven op hoeveel ze betalen. Daarom laten we de variabele kosten stijgen en niet het vastrecht.

 • Denken jullie niet dat hierdoor meer afval gedumpt gaat worden op plaatsen waar dat niet mag, bijvoorbeeld in de natuur?

Helaas zien we regelmatig zwerfafval. Zelfs afval dat gratis naar het milieustation gebracht mag worden, treffen we soms in de berm aan. We hebben in het verleden geen toename gezien van een toename van dumpingen bij beleidswijzingen. Gelukkig begrijpen de meeste inwoners van Altena dat je afval niet in de natuur dumpt. 

 • Kan ik groenafval nog op een andere manier kwijt dan in de container?

U kunt groenafval gratis naar het milieustation in Giessen, Hank of Werkendam brengen.

 • Waarom krijgen verenigingen die oud papier ophalen minder?

Verenigingen die oud papier ophalen kregen in de 3 voormalige gemeenten tussen de € 30 en € 45,50 per 1000 kilo oud papier. Het nieuwe tarief voor alle verenigingen in Altena wordt € 30. Dit bedrag is gelijk aan wat we een een professionele partij zouden moeten betalen. We vinden het belangrijk om verenigingen de kans te geven om met oud papier de verenigingskas te spekken. Maar als we meer betalen dan gebruikelijk, is dat een soort subsidie. Die subsidie betalen dan alle inwoners via de afvalstoffenheffing. Dat vinden we niet netjes. 

 • Hadden jullie niet een andere keuze kunnen maken?

Er zijn allerlei varaties mogelijk. Linksom of rechtsom moeten de kosten voor afval stijgen. We hebben een variant  gekozen die goede scheiders de mogelijk biedt de stijging van de kosten te beperken.

 • Wanneer gaan de nieuwe tarieven in?

De nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2020.

 • Kan ik hier tegen protesteren?

De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de nieuwe plannen. U kunt uw bezwaren bekend maken bij politieke partijen in Altena. 

Tijdens de Altenatafel van 1 oktober krijgen raadsleden een toelichting op het voorstel van het college. Wilt u de raad laten weten wat u vindt van de plannen en waarom? Maak dan gebruik van de mogelijkheid tot inspreken. Meld u hiervoor aan bij de griffie (griffie@gemeentealtena.nl). De raad gaat over de plannen in debat op 29 oktober en neemt – waarschijnlijk- een besluit in de raadsvergadering van 19 november. Het agendapunt afvalinzameling start om 20.30 uur. Voor meer info over de Altenatafels kijk op:   https://altena.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/665594/Altenatafels%2001-10-2019

 • Is Altena een dure gemeente voor afval?

De afvalstoffenheffing in Altena is vergeleken met omringende gemeente en het hele land vergelijkbaar of lager. In Altena zijn de verschillen tussen huishoudens onderling groot. Huishoudens die goed scheiden betalen minder dan huishoudens die vaak aanbieden.