Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Altena CO2-neutraal

In 2046 wil Altena CO2-neutraal zijn. CO2-neutraal betekent dat we alle energie die we gebruiken, duurzaam opwekken. Bijvoorbeeld met zon, wind, water en andere schone energiebronnen. 

Om dit doel te bereiken hebben we iedereen nodig: inwoners, bedrijven en organisaties. Samen maken we Altena duurzaam.

Hoe gaan we dit doen?

Op 28 mei heeft de gemeenteraad de Altena Energiestrategie (Lees voor) (Pdf, 1,07MB) vastgesteld. Hierin staat dat we onze CO2-uitstoot omlaag willen brengen. Ook geven we aan wat we belangrijk vinden bij het bereiken van dit doel. Bijvoorbeeld dat we ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving. En dat we zo veel mogelijk partijen betrekken bij het verduurzamen van de gemeente. 

In 2020 gaan we werken aan een Warmteplan. Dat plan moet in 2021 klaar zijn. In het warmteplan komt onder andere te staan hoe woningen van het aardgas af komen en welke wijk wanneer aan de beurt is. 

Wat gebeurt er al?

We kunnen het als gemeente niet alleen. Er zijn gelukkig al veel duurzame initiatieven van bewoners en bedrijven. Hieronder enkele initiatieven.

Wat kunt u zelf doen?

De hoogste prioriteit op dit moment is energie besparen door goed te isoleren, energiezuinige apparaten te gebruiken en bewust om te gaan met energie.

Energieloket

Het Regionaal Energieloket helpt u met alle vragen rondom duurzaam wonen. Bijvoorbeeld bij vragen over zonnepanelen, isolatie en warmte-oplossingen. Ook kunt u op de website van het Regionaal Energieloket een HuisScan doen. De HuisScan laat zien welke maatregelen het meest geschikt zijn voor uw woning. Ook ziet u direct een overzicht van subsidies die u kunt aanvragen.

Het Regionaal Energieloket werkt samen met een selectie van aanbieders van energiemaatregelen. U kunt online heel makkelijk een offerte aanvragen. En komt u er niet uit? Dan staat het team van Regionaal Energieloket klaar met deskundig advies.

Contact

duurzaam@gemeentealtena.nl